Україна зміцнює відносини з Китаєм.

України приймає цільову програму розвитку інноваційно - інвестиційних відносин з країнами азіатського регіону. Китаєм у першу чергу.

України приймає цільову програму розвитку інноваційно - інвестиційних відносин з країнами азіатського регіону. Китаєм у першу чергу.

З 5 по 13 вересня 2007 року в Китаї перебувала українська делегація, очолювана Заст. Міністра економіки України Слюсаренко Оксаною Олександрівною. Поїздка пов'язана з Міжнародним інвестиційним форумом, що проходили в г.Сямень. Підсумками поїздки стали рішення про якісно нових економічних відносинах КНР і Україною.
Міжнародний інвестиційний форум проводиться вже в одинадцятий раз у місті Сямень. У цьому році в форумі брали участь понад 50 країн з усього світу. Делегації представлені на рівні від міністрів до прем'єр міністром. Форум дивує своїми масштабами і рівнем організації. Форум очолювала Віце-прем'єр міністр Китаю.


Китай входить у першу десятку зовнішньоторговельних партнерів України. У свою чергу, для КНР України є третім зовнішньоторговельним партнером серед країн СНД (після РФ і Казахстану). Обидві держави є давніми та традиційними партнерами у сфері науково-технічного співробітництва та розвитку спільних наукових досліджень.

15 років, які минули з моменту встановлення між ними дипломатичних відносин, українсько-китайські політичні відносини завжди мали позитивну динаміку і направлялися в конструктивне русло - на забезпечення подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва у різних сферах.
Мабуть, настав час вийти на якісно новий рівень відносин між нашими країнами.

У сучасних умовах XXI століття передові держави переживають процес переходу від індустріального до постіндустріального суспільства, яке спирається на знання та інформацію. Як Україні, так і КНР ставлять метою в середньостроковій перспективі сконцентрувати свої зусилля над створенням у своїх державах національних економік інноваційного типу. І такі спільні інтереси дозволяють знайти нові сфери економічного і науково-технічного співробітництва, які раніше навіть не стояли на порядку денному.


Уряд України та Уряд КНР приймають цю Програму (основні напрями) розвитку торгово -економічного та науково-технічного співробітництва на 2007 - 2010 р.р.
Цілі програми:

гармонізації структури експортно-імпортних операцій за рахунок збільшення частки товарів з високою доданою вартістю (машинобудівної та високотехнічної продукції );
? залучення китайських інвестицій у розвиток економіки України для докорінного оновлення технічної бази української промисловості і сільського господарства;
? досягнення істотного підвищення ефективності торговельно-економічного співробітництва, наповнення якісно новим змістом, вдосконалення форм і методів реалізації торгово-економічних зв'язків;
? активізації інвестиційного співробітництва та суттєвого збільшення ролі ділових кіл обох держав у зростанні обсягів торговельно-економічного співробітництва між Україною і КНР;
? розвиток інтеграційної інновації, яка б дозволяла органічно об'єднати або запозичити відповідні технології для створення передової продукції або галузей виробництва з високою ринковою конкурентоспроможністю;? сприяння діяльності українсько-китайських техно-парків на основі взаємовигідного використання останніх досягнень передової української науки і техніки.


Передбачено розвиток інвестиційних відносин на взаємовигідних умовах.
Китайська сторона, приділяючи особливу увагу збільшенню обсягів китайських інвестицій за кордон протягом 2007-2010 pp в пріоритетному порядку буде розглядати можливість масштабних інвестицій в економіку України з боку китайських компаній, підприємств, установ та інституцій усіх форм власності. Можливі напрямки інвестицій КНР з українську економіку наступні:

реалізація програми реконструкції головних українських аеропортів (Харків, Сімферополь, Дніпропетровськ, Донецьк і тому подібне);

реалізація програми реконструкції головних морських портів Україна і створення в них сучасних контейнерних терміналів;

вивчення можливості участі інвесторів КНР в будівництво транспортного переходу через Керченську протоку (за згодою російської сторони у тристоронньому форматі) і транспортного вузла в м. Керч;

залучення китайських інвесторів до програм модернізації залізничних шляхів України в рамках міжнародних коридорів і впровадження використання швидкісного рухомого складу;

інвестування в будівництво мережі метро в ряду обласних центрів України, зокрема, в М.М . Донецьку та Харкові;

участь китайських інвесторів у реалізації національної програми соціального житла в Україні;


Значний інтерес обох сторін до співпраці у сфері енергетики.Китай є другим у світі споживачем нафти, має розвинену технологічну базу, масштабні фінансові та природні ресурси, стрімко розвиває видобуток вуглеводнів у т.ч. на шельфі; б) України займає стратегічне положення і відіграє провідну роль у забезпеченні енергоносіями Європи. Перспективним напрямком співробітництва в нафтогазовому секторі між Україною і Китаєм сторони вважають розвідку і освоєння ресурсів вуглеводородной сировини на глибоководному шельфі Чорного та Азовського морів за умов виконання Угод про розподіл продукції. Уряд України, виконуючи заходи спрямовані на залучення інвестицій в рамках виконання Угод про розподіл продукції запропонує китайській стороні механізм регулярних консультацій щодо залучення китайських інвесторів і профільних компаній для роботи на шельфі Чорного та Азовського морів.
Міністерство палива та енергетики України та Комісія з питань розвитку і реформи КНР вивчать можливість укладання двостороннього Протоколу (Документу) про співробітництво сторін у нафтогазовому секторі, виходячи з того що обидві країни є енергодефіцитними, що зумовлює проведення політики диверсифікації джерел постачання енергоносіїв і створення стратегічних резервів нафти, газу і нафтопродуктів.
Уряд КНР і провідні профільні компанії вивчать можливості залучення на взаємовигідній основі провідних українських виробників до постачання для потреб транс-китайських нафто-і газопроводів відповідного українського насосного обладнання та компресорних станцій. Уряд України та провідні профільні компанії у свою чергу вивчать можливості закупівель китайського устаткування і техніки в рамках програм модернізації нафтогазового сектору України в цілому і його окремих напрямів.

Великий взаємний інтерес обидві сторони виявляють у космічній галузі.
Уряди України і КНР вважають співпрацю у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях пріоритетним напрямком свого науково-технічного співробітництва та погоджуються протягом 2007-2008 років підняти рівень двосторонньої Підкомісії з цих питань до Комісії із співробітництва в галузі освоєння космічного простору. Співробітництво сторін з питань використання космосу в рамках цієї Програми торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва здійснюється згідно Програми співробітництва між Україною та КНР у галузі досліджень і використання космічного простору в мирних цілях на 2006-2010 роки, укладену в м. Пекін у червні 2006 року.

Китай стає серйозним міжнародним інвестором. І прийняті спільні рішення здатні бути корисні для підйому української економіки.
Враховуючи перегрів економіки і найбільші золотовалютні запаси, які Китаю вдалося сформувати за останні роки, урядом Китаю було прийнято рішення про експансію капіталу в країни, з якими ведеться найбільш активна торгівля. Також було озвучено рішення про покупки фінансових інструментів у країнах, з якими ведеться найбільш активна торгівля для створення фінансових платформ з метою збільшення обсягів експорту.
Особливо значущим інтерес Китаю до інвестування напередодні Євро 2012. Оскільки Україна необхідні для успішного проведення Чемпіонату значні вкладення в розвиток і модернізацію транспортної інфраструктури, то цим питанням було приділено особливу увагу на Форумі під час двосторонніх зустрічей.
"China Bank of Development", найбільший банк Китаю, і корпорація Fan Zheng
виявили зацікавленість в інвестиціях для будівництва дороги Луганськ-Чоп, приуроченого до ЄВРО 2012.

Якщо цей маршрут зможе бути на гарному якісному рівні протягом всього шляху, це буде мати величезне значення для цілісної мережі доріг Європи, і відкриття Євразійського проходу для перевезення по автомагістралях і стимулювання економічного розвитку країн по лінії шосе. Обсяг інвестицій оцінюється в 7 млрд. дол США

Також великий інтерес у банку викликали перспективи інвестування в нафто та газо видобуток на шельфі Чорного моря.
Всі ці перспективи, які очікуються від такої співпраці викликали необхідність створення координаційної ради розвитку інноваційно інвестиційних відносин України з країнами азіатського регіону. Органу, який дозволить вирішувати питання співпраці більш оперативно, володіти необхідною для успішного співробітництва інформацією і дозволяти зацікавленим компаніям з обох сторін швидше і легше знаходити собі партнерів. Пропозиції щодо створення Координаційної ради Заступник міністра економіки Оксана Олександрівна Слюсаренко внесла на розгляд Урядом України.
Міжнародні економічні відносини України не можуть обмежуватися тільки західним вектором.

Сергій Камшилін