Бізнес план. (Переробка ГТВ, шляхом піролізу).

Проект передбачає переробку були в експлуатації автомобільних шин у високоякісний паливний мазут, вугільний порошок і металом.

БІЗНЕС-ПЛАН

переробки автошин
Проект передбачає переробку були в експлуатації автомобільних шин в високоякісний паливний мазут, вугільний порошок і металом.

Предмет бізнесу підприємства
Безперервне накопичення зношених шин, в основному з металокордом, а переробляється лише близько 10% від їх числа. Зношені шини являють собою саму великотоннажну продукцію полімеросодержащіх відходів, практично не піддаються природному розкладанню. Тому переробка і вторинне використання що вийшли з експлуатації шин мають важливе економічне й екологічне значення.
Шини й пластмаси представляють собою цінне полімерну сировину: в 1 т шин міститься близько 700кг гуми, яка може бути повторно використана для виробництва палива, гумотехнічних виробів і матеріалів будівельного призначення.
Основна мета бізнесу підприємства - це створення підприємства з переробки автошин і пластмас у високоякісний топковий мазут для котельних

1. Опис продукції.
РІДКИЙ ПАЛИВО
Характеристика продукції щільність = 985 кг/м3
теплота згоряння = 49,5 мДж/кг
вміст сірки = 0,4%
в'язкість = 6,97 сСт
Аналог Мазут флотський Ф-5; темне пічне паливо. Перевершує за характеристиками мазут М-100 (малосірчистої).
Призначення продукції Застосовується в якості рідкого палива для котлоагрегатів, замінник мазуту. Можлива разгонка на фракції з метою одержання різних нафтопродуктів (гас, бензин, дизельне паливо).
Зовнішній вигляд Темна масляниста рідина, з характерним запахом нафти. Колір - чорний, з легким коричневим відтінком. Кінематична в'язкість від 6.97 сСт (при 55 ° С) до 20 сСт (при 20 ° С). Частково розчинно у воді (до 20%). Температура спалаху не менше 50 ° С.

Углеродосодержащие ТВЕРДИЙ ЗАЛИШОК
Характеристика продукції щільність = 430 кг/м3
теплота згоряння = 27,25 мДж/кг
зольність = 15%
міцність = 94%
вологість = не більше 24%
Аналог вуглець технічний марки П803, брикети паливні з відходів деревини, вугілля активоване марки АГ, БАУ, КАД
Призначення продукції застосовується в якості наповнювача при виготовленні нових гумотехнічних виробів, пігментного барвника, твердого палива, сорбенту, замінника активованого вугілля.
Зовнішній вигляд основна маса являє собою крихту 0.3 - 2 см руйнується, краю обламуються, колір - чорний, з сіруватим відтінком, структура пориста.піролізний газ
Характеристика продукції щільність = 0,8 кг/м3
теплота згоряння = 8,25 мДж/кг
склад газу:
азот = 32-40%
водень = 18-25%
окис вуглецю = 15-18%
двоокис вуглецю = 10-18%
метан = 4-7%
гази С2-С4 = 2,5-5%
кисень = 0,5-0,7%
волога = 20%
Призначення продукції використовується приблизно 50% для роботи установки, інша частина викидається в атмосферу.
Зовнішній вигляд Безбарвний, з легким серпанком білого відтінку, з запахом гару. Вологість до 20%, здатний горіти в нагрітому стані, при температурі понад 90 ° С.Головна відмінність виробництва - новина на ринку України.


2. Оцінка ринку збуту.
Нашим проектом пропонується кілька видів продукції, а саме:
? до 600 тн паливного мазуту на рік,
? більше 270 тн вуглевмісних залишку,
? до 150 тн металлома.
Пропонована продукція не в змозі, якимось чином впливати чи змінити ситуацію на попит по аналогічній продукції і не може переповнити цей ринок.
Враховуючи відгуки на пропонований продукт у м.м. Києві, Чернігові, Житомирі, Тернополі та інших регіонах України дозволяють зробити висновки, що продукція буде користуватися гарним попитом.


3.Потребітелі
Основними споживачами продукції підприємства:
підприємства промисловості та комунального господарства;
будівельні організації;
асфальтні заводи;
котельні;
оптові ринки;
населення.

4. Оцінка конкурентів.
Пропонована продукція за своїми ціновими та якісними показниками буде вигідно відрізнятися від аналогічної продукції в Україну.
На сьогоднішній день конкурентів по пропонованої продукції в Україну практично немає. І, зіставляючи ціни, пропонована нами продукція займе свою достойну нішу на ринку України.
5.Стратегія маркетингу.
З метою завоювання ринку збуту підприємство має намір використовувати різні елементи просування своєї продукції:
? Торгове просування - орієнтоване на споживача з використанням доступної ціни і укладення прямих контрактів з підприємствами, з реалізації продукції.
Схема реалізації продукції:
? до 20% реалізується власними силами,
? 80% за договорами.

6.Проізводство.
6.1.Технологія виробництва
Переробка зношених автопокришок заснована на способі попередньої обробки автопокришок на відносно великі частини, що забезпечує гарний прохід газів, з наступним піролізом самої зношеної автогуми. У процесі такої обробки виходить кондиційна продукція у вигляді: рідкого палива, високовуглецевого твердого залишку (технічного вуглецю), металу у вигляді розрізаного металокорду і газу.

Виробництво складається з ділянок (технологічних вузлів):
- склад сировини (суцільних зношених автопокришок);
- ділянка підготовки сировини (переробка на великі шматки);
- ділянка піролізу автопокришок;
- склади готової продукції: склад рідкого палива (мазуту), склад технічного
вуглецю, ділянка складування металобрухту (металокорду).

Основні техніко-економічні показники виробництва:
- розрахункова річна продуктивність комплексу з переробки зношених
автопокришок складає 1500 тн на рік;
- розрахунковий час роботи реактора в році - 330 робочих діб;
- добова продуктивність по вихідній сировині (зношені автопокришки) - 5
тонни/добу;
- добова продуктивність установки по виходу продукції:
по рідкому паливу - 2 тн
по обуглероженному залишку - 1,5 тн
по металокорду - 0,5 тн
по газу - 0 , 9 тн

При цьому передбачається використовувати піролізний газ на технологічні потреби (підтримання техпроцесса), в кількості від 30 до 70 відсотків. Залишок газу можна подати блізкорасположенном споживачеві, або, якщо такий поруч відсутній, газ подається на викид і спалюється у факелі.6.2. Технологічна схема виробництва
Принципова технологічна схема переробки зношеної автогуми методом піролізу (схема).


6.3.Оборудованіе
У комплекс з переробки зношених автопокришок і пластмас входить: установка- реактор, ножиці для подрібнення автопокришок і необхідну кількість тиглів для вивантаження.
Дана установка-реактор здатна переробити вихідної сировини (зношені автопокришки) - 5 тонн/добу.
Установка працює безперервно, тобто у міру додавання сировини. Вона працює на власному газі, який виробляється в процесі переробки автопокришок.
Споживана ел. енергія - до 23 кВт/год (установка - 5 кВт/год і ножиці - 18 кВт/год)
обслуговують 3 людини в зміну. ??
Обладнання сертифіковано і дозволено до експлуатації в Україну.


7. Фінансовий план і фінансова стратегія.
Фінансовий план підприємства являє собою розрахунки, необхідні для прогнозування річної діяльності однієї установки: прогнози доходів, прибутків і збитків, податків і руху грошових коштів.
Розрахунки економічних показників проекту були надані в Додатках.

8.Використання кредиту.
Кредитні кошти використовувати на:
? придбання обладнання та транспортних засобів;
? будівельно - монтажні роботи;
? закупівлю сировини.