Ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань в найближчі 10 років.

У перший день роботи Конгресу Європейського товариства кардіологів 31 серпня 2003 були представлені оновлені Європейські рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань в клінічній практиці. Серед нововведень слід відзначити систему оцінки ризику "SCORE", в основу якої покладені добре відомі за попередньою версією рекомендацій 1998 шкали з "квадратами" відображають ризик в залежності від статі, віку, рівня холестерину, систолічного артеріального тиску і куріння. Як показник ризику виступає така тверда кінцева точка, як ймовірність смерті від ССЗ в найближчі 10 років життя пацієнта. У молодих пацієнтів, крім визначення ризику на найближчі 10 років, пропонується оцінювати ризик при проектуванні поєднання факторів ризику конкретного пацієнта на вік 60 років. У рекомендаціях пропонуються більш гнучкі цільові рівні холестерину, причому при наявності високого ризику вони знижені.

У перший день роботи Конгресу Європейського товариства кардіологів 31 серпня 2003 були представлені оновлені Європейські рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань в клінічній практиці . Серед нововведень слід відзначити систему оцінки ризику "SCORE", в основу якої покладені добре відомі за попередньою версією рекомендацій 1998 шкали з "квадратами" відображають ризик в залежності від статі, віку, рівня холестерину, систолічного артеріального тиску і куріння.

Як показник ризику виступає така тверда кінцева точка, як ймовірність смерті від ССЗ в найближчі 10 років життя пацієнта. У молодих пацієнтів, крім визначення ризику на найближчі 10 років, пропонується оцінювати ризик при проектуванні поєднання факторів ризику конкретного пацієнта на вік 60 років. У рекомендаціях пропонуються більш гнучкі цільові рівні холестерину, причому при наявності високого ризику вони знижені.
Таблиця для визначення ризику у пацієнтів з регіонів Європи (в т.ч. і Росія) з високим ризиком розвитку ССЗ (крім Бельгії, Франції, Греції, Італії, Іспанії, Люксембурга, Швейцарії, Португалії). Conroy et al, Eur Heart J, 2003, 24:987-1003
Центр здоров'я - міжнародна спеціалізована клініка лікувального голодування доктора медичних наук, професора Даутова Ю.Ю.

У рекомендаціях вказується, що рівень загального холестерину (ЗХС) у здорової людини повинен бути нижче 5 ммоль/л, а рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХсЛНП) - нижче 3 ммоль/л. Для пацієнтів з клінічними проявами серцево-судинних захворювань або з цукровим діабетом цільові рівні ЗХС і Хс ЛПНЩ знижені до <4.5 ммоль/л і до <2.5 ммоль/л відповідно.

Цільові рівні для тригліцеридів ( ТГ) і холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХсЛВП) не визначені, проте зазначені рівні, на які треба орієнтуватися в оцінці ризику, а так само при виборі гіполіпідемічної терапії.


Підвищеним вважається ризик при рівні ХсЛВП <1.0 ммоль/л у чоловіків і менше 1.2 ммоль/л у жінок, а так само при рівні ТГ більше 1.7 ммоль.

Пацієнтам без симптомів з кількома факторами ризику розвитку ССЗ і з рівнями ЗХС і ХсЛНП близькими до 5 і 3 ммоль/л відповідно, в більшості випадків вдається зменшити ризик при подальшому зниженні ОХС до 4.5ммоль/л і ХсЛНП до 2.5ммоль/л за допомогою невеликих доз гіполіпідемічних препаратів. Однак, у тій же категорії населення, але з високим рівнем холестерину, зазначені "нові" цільові рівні не повинні бути використані. Справа в тому, що для досягнення таких рівнів ліпідів у даному випадку потрібні високі дози препаратів, а ефективність такого підходу у цієї категорії пацієнтів не доведена.

У безсимптомних пацієнтів в першу чергу необхідно визначити загальний ризик смерті від ССЗ і виявити модифікуються компоненти-фактори - ризику. Якщо ризик смерті від ССЗ менше 5% у найближчі 10 років і якщо очікуваний ризик не перевищить 5% у возрат 60 років, то такій людині необхідно дати рекомендації щодо дотримання дієти, фізичної активності та припинення паління для підтримки ризику на низькому рівні. Повторна оцінка ризику у таких осіб проводиться з інтервалом у 5 років. Необхідно підкреслити, що сказане вище не відноситься до пацієнтів з фамільною гіперхолестеринемією: рівні ЗХС> 8 ммоль/л і ХсЛНП> 6 ммоль/л по визначенню перекладають таких хворих у групу високого ризику.

У випадку , якщо 10-ти річний ризик смерті від ССЗ складе 5% і більше або якщо такий ризик очікується у віці 60 років у даного пацієнта, то необхідно проведення повного ліпідного аналізу. Пацієнту даються поради з інтенсивного зміни способу життя, особливо це стосується дієти. Якщо в результаті нелікарський корекції способу життя рівні ЗХС і ХсЛНП стають нижчими 5 і 3 ммоль/л відповідно, а ризик ССЗ - нижче 5%, то таких пацієнтів рекомендується спостерігати без додаткових втручань, щорічно повторюючи оцінку ризику. Навпаки, якщо ризик зберігається на рівні 5% і вище, рекомендується застосування лікарських препаратів, навіть якщо досягнуті початкові цільові рівні холестерину. У пацієнтів з зберігається високим ризиком цільові рівні ЗХС і ХсЛНП повинні бути <4.5 і <2.5 ммоль/л відповідно. Як було сказано вище, це не відноситься до пацієнтів з високими рівнями холестерину перед призначенням препаратів.

Стаття публікується зі скороченнями.

Підготовлено Н.А. Вауліна і Н. А. Грацианского

Література:

1. Conroy et al, Eur Heart J, 2003, 24:987-1003
2. www.escardio.org