Управління кадрами в сучасній фірмі.

Інформаційне есе курсової роботі з управління персоналом в сучасних умовах ринку праці

Працівники є рушійною силою процесу виробництва. Від персоналу залежить майбутнє фірми. Саме тому основна увага в сучасному управлінні організацією має приділятися управління людьми. Сьогодні час активного застосування фінансового менеджменту в якості єдиного інструменту управління пройшло безповоротно. У сучасному бізнесі не «гроші роблять гроші», а люди роблять гроші, стверджуючи тим самим нову управлінську концепцію «Кадри вирішують все!». Основу управління кадрами в організації складають зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти відповідно до цілей організації.
До 70-х років ХХ століття на основі емпіричних даних, а також на основі досягнень економіки, статистики, фізіології і психології людини, соціології, права і науки про управління організацією склалася сучасна концепція управління персоналом. Суть цієї концепції така: на сьогодні найважливішим чинником процвітання фірми є формування того, що в СРСР раніше називалося людським фактором, а на Заході називається людським капіталом. Якщо до 70-х років персонал підприємства розглядалося як одне з джерел витрат (заробітна плата, створення інфраструктури тощо), то тепер західні дослідники вважають, що це - головне джерело капіталовкладень (тобто джерело, від якого отримують найбільший прибуток) , так як від компетентності людей, що працюють на фірму, залежать її перспективи. Тому всі зразкові західні компанії сьогодні сповідують ідеологію: "продуктивність - від людини", "якість товарів і послуг від людини".
В якості важелів, які впливають на працівників у сьогоднішній фірмі, дана концепція виділяє три фактори:
* ієрархічну структуру організації, де основний засіб впливу - підпорядкування і тиск на людину з верхніх рівнів управління;
* виробляються суспільством і організацією соціальні норми, цінності, установки поведінки, які регламентують дії особистості, змушуючи людину вести себе так, а не інакше, без видимого примусу;
* мережа рівноправних відносин, заснованих на взаємоповазі керівника і працівника, а також розуміння ними власних функцій на благо організації.На практиці дані фактори впливу рідко реалізуються окремо. Найбільш пріоритетний фактор і визначає вигляд економічної, соціальної та моральної ситуації в організації.
Зі зміною погляду змінилася і роль кадрових служб. "Минулого кадрова служба (у нашій країні) у кращому випадку зберігала гроші організації, заповнюючи правильно всі папери, щоб захистити фірму від судових розглядів з працівниками. Тепер служби управління персоналом повинні приносити прибуток фірмі тим, що вони полегшують реалізацію її стратегії ", - цю думку Володимира Малешіна, начальника відділу кадрів компанії Sunrise. Іншими словами, головна мета діяльності служб управління персоналом в організаціях сучасного типу - забезпечення прибутковості фірми.
Управління персоналом в сучасній фірмі набуло нового еко ¬ Економічне та соціальне значення. Кадровою роботою повинні займатися органи управ ¬ ня фірмою на всіх рівнях і з усією відповідальністю. В іншому випадку фірма несе збитки і зростають соціальні витрати. Кадровий менеджмент усе більше орієнтований на один з найважливіших джерел процвітання будь-якої фірми - особистісний потенціал і професіоналізм кожного окремого працівника.