Про незаконність Постанови КМУ № 366 від 14.04.2009 р ..

14 квітня 2009 року Кабінетом Міністрів України булу прийнято Постанова № 366 «Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне Пенсійне страхування фізічнімі особами-суб'єктами підпріємніцької діяльності, які обрала особливий Спосіб оподаткування», Що набірає чінності з 1 травня 2009 року. Постановив не відповідає чинному законодавству України та порушує права фізічніх осіб-підпріємців, Що пояснюється Наступним ...


14 квітня 2009 року Кабінетом Міністрів України булу прийнято Постанова № 366 «Про сплату внесків на загальнообов ' язкове державне Пенсійне страхування фізічнімі особами-суб'єктами підпріємніцької діяльності, які обрала особливий Спосіб оподаткування », Що набірає чінності з 1 травня 2009 року. Постановив не відповідає чинному законодавству України та порушує права фізічніх осіб-підпріємців, Що пояснюється Наступним:

Щодо порушеня Констітуції України.

Постанова № 366 суперечити Наступним нормам Констітуції України:
- Статті 8, Відповідно до якої в Україні візнається І діє принцип верховенства права. Конституція України МАЄ найвищу юридичну силу. Закони та ІншІ нормативно-правові акти приймаються на основі Констітуції України І повінні відповідаті їй. А тому порушено право фізічніх осіб, Як суб `єкта малого підпріємніцтва, на сплату єдиного податку Замість сплата визначених податків та зборів.
Відповідно до пункту 4.1. Рішення Конституційного Суду України по справі № 1-33/2004 від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 верховенство права - Це панування права в суспільстві. Верховенство права вімагає від держави Його втілення у правотворчу та правозастосовну Діяльність, зокрема у закони, які за Своїм змістом мают буті пронікнуті передусім ідеямі СОЦІАЛЬНОЇ справедлівості, свободи, рівності ТОЩО. Таке розуміння права не дає підстав для ототожнення Його із Законом, Який іноді Може буті й несправедливим, у тому чіслі обмежувати свободу та Рівність особини.
У тієї ж година, прийняли Постанову № 366, Як нормативно-правовий акт, КМУ руйнує права підпріємців Щодо особливостей застосування спрощеної системи оподаткування (єдиного податку), встановівші Додаткові відрахування (сплату страхових внесків) до Пенсійного фонду України;
- Частину Другої Статті 92, згідно якої віключно законами України встановлюються система оподаткування, податки І збори. Таким чином, оскількі Постанова № 366 є актом Кабінету Міністрів України І не є Законом, то І встановлювати Додаткові відрахування (сплату страхових внесків) до Пенсійного фонду України (крім тих, Що відраховуються за присвоюють з Указом Президента України № 727/98) КМУ не МАВ права й повноважень;
- Частину другу Статті 19, Яка візначає, Що органі ДЕРЖАВНОЇ влади та органи місцевого самоврядування, а також їх посадові особи зобов'язані діяті Лише на підставі, в межах повноважень та у Спосіб, Що передбачені Констітуцією та законами України. Порушення даної норми підтверджується викладеними обставинами Щодо Статті 92 Констітуції України, оскількі КМУ діяв не на підставі, не в межах повноважень та у Спосіб, Що передбачені Констітуцією та законами України, тоб по суті прийняли нормативно-правовий акт, якого НЕ МАВ права прійматі, оскількі питання Щодо визначення податків І зборів НЕ віднесено до Його компетенції й повноважень;
- Частину Першої Статті 117, Відповідно до якої Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції відає постанови І розпорядження, які є обов'язковими до виконання. З огляді на вказаної Вище таких повноважень Щодо Прийняття Постанови № 366 КМУ не МАВ.

Щодо порушеня з Указом Президента України 12 травня 1998 року № 456/98 «Про державну підтрімку малого підпріємніцтва».

Як вбачається Із преамбулі даного Указу ВІН виданий Відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Констітуції України. За змістом вказаної норми Президент України Протягом трьох РОКІВ після набуття чінності Констітуцією України МАЄ право відаваті схвалені Кабінетом Міністрів України І скріплені підпісом Прем'єр-міністра України указ з економічніх харчування, не врегульованіх законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку , встановленому статтею 93 цієї Констітуції.

КМУ, прийняли Постанову № 366 руйнує наступні Вимоги Указу Президента України № 456/98:
- Пункт 1, Яким встановлено, Що Необхідно вважаті підтрімку малого підпріємніцтва одним з найважлівішіх завданнь ДЕРЖАВНОЇ політікі, Яку здійснюваті за такими напрямами: запровадження спрощеної системи оподаткування, Обліку та звітності. Натомість КМУ, нехтуючі зазначеним присвоюють, своєю Постановою № 366 ввів Додаткові, крім передбачених для платніків єдиного податку, відрахування (сплату страхових внесків) до Пенсійного фонду України, Що жодним чином не свідчіть про підтрімку малого підпріємніцтва одним з найважлівішіх завданнь ДЕРЖАВНОЇ політікі, І не забезпечує реалізацію права особи на сплату єдиного податку, а Лише посілює нічім необґрунтоване Податкове Навантаження;
- Пункт 5, згідно якого для суб'єктів малого підпріємніцтва в порядку, встановленому законодавством України, Застосовується пільгове оподаткування. Спрощена система оподаткування, Обліку та звітності передбачає: заміну сплата встановлених законодавством податків І обов'язкових платежів сплату єдиного податку. З огляді на норми, які запроваджуються Постановою № 366, КМУ навпаки встановлює Додаткові, ніж визначи законодавством Щодо спрощеної системи оподаткування, відрахування (Страхові внескі) до Пенсійного фонду України.

Щодо порушеня з Указом Президента України от 2003 липня 1998 року № 727/98 «Про Спрощення систему оподаткування, Обліку та звітності суб'єктів малого підпріємніцтва».

Постанова № 366 є такоже незаконно з огляді на порушення таких норм Указу Президента України от 03 липня 1998 року № 727/98, Який такоже Було видано Відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Констітуції України:

- Частина Сьома пункту 2, Якою передбачається, - Що відділення Державного казначейства України Наступний дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах: до Пенсійного фонду України - 42 відсотки. Натомість, КМУ своєю Постановою № 366 зобов `язує платніків єдиного податку сплачувати Додаткові Страхові внескі;
- Пункт 6, Що візначає суб'єкта малого підпріємніцтва, Який сплачує єдиний податок, таким, Що не є платником таких відів податків І зборів (обов'язкових платежів): збору на обов'язкове державне Пенсійне страхування.


Отже, Постанова № 366 Було введено не передбачені відрахування (Страхові внескі) до Пенсійного фонду України, від сплата якіх платник єдиного податку звільненій.

Про порушення Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

КМУ не булі дотрімані І Такі норми Закону від 16 травня 2008 року № 279-VI:

- Частину першу та одного Статті 3, Відповідно до якіх Діяльність Кабінету Міністрів України грунтується на принципах верховенства права, законності, поділу ДЕРЖАВНОЇ влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчої влади на підставі, в межах повноважень та у Спосіб, Що передбачені Констітуцією та законами України. У тій самій годині, факт Прийняття Постанови № 366 свідчіть про ті, Що Діяльність КМУ Щодо її Прийняття НЕ ґрунтувалась на вказаної принципах, оскількі Прийняття актів законодавства Щодо податків та зборів захи до компетенції та повноважень Верховної Ради України;
- Частина перша Статті 19, Яка передбачає, Що Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Констітуції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України. Натомість Прийняття Постанови № 366 підтверджує нехтування вказаної Вище нормами Констітуції України, законів України та актів Президента України;
- Частина перша Статті 52, згідно якої Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Констітуції І законів України, актів Президента України відає обов'язкові для виконання акти - постанови І розпорядження. Альо ж КМУ бачивши Постанову № 366 не на основі, а всупереч вказаної нормативно-правовим актам.

Про порушення Закону України от 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне Пенсійне страхування» .

Згідно з пунктом 4 частин восьмої Прікінцевіх положень (Розділ XV) Закону України «Про загальнообов'язкове державне Пенсійне страхування» фізічні особини - суб'єкти підпріємніцької діяльності, які обрала особливий Спосіб оподаткування (фіксованій податок , єдиний податок, придбання спеціального торгового патенту), та члени сімей зазначених фізічніх осіб, які беруть участь у провадженні ними підпріємніцької діяльності, на Період дії законодавчих актів з питаннь особливого способу оподаткування сплачують Страхові внескі в порядку, визначеному цим Законом у фіксованому розмірі. При цьому, Відповідно до частин Другої Статті 5 вказаної Закону віключно цим Законом визначаються порядок нарахування, обчислення та сплату страхових внесків, стягнення заборгованості за цімі внескамі. Наведення свідчіть, Що КМУ, всупереч вимог наведеного Закону від 09 липня 2003 року № 1058-IV, прийняли Постанову № 366 І Фактично визначи порядок нарахування, обчислення та сплату страхових внесків підпріємцямі, які сплачують єдиний податок.

Щодо порушеня Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізічніх осіб».

Пунктом 9.12.3 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV «Про податок з доходів фізічніх осіб »порядок нарахування та сплата збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальніх фондів такими фізічнімі особами візначається спеціальнім законодавством З питань такого Спрощення оподаткування. Приписи даного Закону такоже НЕ уповноважувалі КМУ прійматі Такі нормативно-правові акти, Як Постанова № 366. Таким чином, Постанова 366 є незаконно такоже у зв'язку Із неузгодженістю з нормами задовольняють Закону.

Про порушення Закону України «Про систему оподаткування».

Постанова № 366 суперечити Наступним вимог Закону України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року № 1251-XII:

- Стаття 1, Яка візначає, Шо встановлення І скасування податків І зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільовіх фондів, а такоже пільг також їх платника здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республікі Крим І сільськімі, селищних, міськімі радами Відповідно до задовольняють Закону, інших законів України про оподаткування. Ставки, Механізм справляння податків І зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих відів Міта та збору у вігляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричних та Теплову енергію, збору у вігляді цільової надбавки до тарифу на природний затвердженою газ для споживачів усіх форм власності , І пільгі Щодо оподаткування НЕ мо-жуть встановлюватися або змінюватіся іншімі законами України, крім законів про оподаткування;
- Стаття 3, Якою обумовлені принципи побудова системи оподаткування, до якіх відносіться: компетенція, Як встановлення І скасування податків І зборів (обов 'язкових платежів), а також пільг також їх платника здійснюються Відповідно до законодавства про оподаткування віключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республікі Крим І сільськімі, селищних, міськімі радами;
- Стаття 7, Що передбачає порядок встановлення податкових ставок;
- Частину Першої Статті 17, згідно якої сплата податків І зборів (обов'язкових платежів) провадиться у порядку, встановленому цим Законом та іншімі законами України.

Щодо порушеня Господарського кодексу України.

Порушення Господарського кодексу України, які мают Місце через Прийняття Постанови № 366, є порушення:
- Частину Першої Статті 7, Яка передбачає, Що одним Із основних напрямків економічної політікі, Що визначаються державою, є: податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обгрунтованого податкового Навантаження на суб'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб'єктів, а такоже дотримання принципу СОЦІАЛЬНОЇ справедлівості та констітуційніх гарантій прав громадян при оподаткуванні також їх доходів;
- Частина Першої Статті 17, - Відповідно до якої система оподаткування в Україні, податки І збори встановлюються віключно законами України.

Зважаючі на ВСІ наведені обставини в також їх сукупності, можна Зробити висновок, Що Постанова № 366 є незаконно І підлягає скасуванню.

28.09.2009 р. окружний Адміністративний суд м. Києва скасував постанову № 366 Як незаконні!