Срібло і фотографія.

Фотографічна зйомка полягає в тому, що об'єктив проектує на фотоплівку отпіческое зображення освітленого об'єкта протягом часу, необхідного для того щоб чинити на фоточутливий шар бажану дію В основі фотографії лежить процес фотохімічного розпаду галогенідів срібла

Срібло і фотографія

Фотографічна зйомка полягає в тому, що об'єктив проектує на фотоплівку отпіческое зображення освітленого об'єкта протягом часу, необхідного для того щоб надати на фоточутливий шар бажану дію В основі фотографії лежить процес фотохімічного розпаду галогенідів срібла, що проходить в мікрокристалам фотографічної емульсії:


2Ag + = 2Ag + Br2


Це перша стадія фотографічного процесу - експонування, в результаті якого відбувається утворення центрів прихованого зображення. В основі фотографічного прояви лежить окисно-відновна реакція, в результаті якої іони срібла (Аg +) відновлюються виявляють речовиною (Red):


Аg + + Red = Ag + Ox,


де (Аg) - металеве срібло, а (Ох) - пер, вічно продукт окислення виявляє речовини.


Посилення результатів дії променистої енергії можливе лише за умови виборчого прояви фотографічного шару: відновлення срібла на ділянках шару, підданих дії променистої енергії, протікає з більшою швидкістю, ніж на інших (неекспонованих) місцях плівки. Виборче дію проявителей на експоновані фотографічні шари пов'язано з властивостями відновників.


Відсутність виборчої здібності у більшості відновників призводить до однакової швидкості відновлення галогенида срібла на всіх ділянках фотографічного шару, що, природно, веде до суцільного його почорніння. Саме цим пояснюється обмеженість числа відновників, які застосовуються як виявили речовин.


Окислювально-відновлювальний характер реакції дозволяє побудувати оборотний гальванічний. Елемент. Визначення його електрорушійної сили (е.р.с.) дає можливість отримати кількісну міру для різних умов прояви і тим самим передбачати напрямок протікання таких реакцій при зміні компонентів виявляє розчину і умов (середовища): Багато виявляють речовини є, як відомо, слабкими кислотами , підставами або амфотерними електролітами. Тому управління реакцією здійснюється не тільки за допомогою зміни концентрацій вихідних або кінцевих продуктів, але й при зміні концентрації водневих або гідроксид-іонів:


Реакція окислення проявленого зображення

<-----------------------------------------

AgBr + HREd -> Ag + Ox + HBr

---------------------------------- -------->

Реакція відновлення іонів срібла на центрах прояви


Як приклад здійснення процесу прояви в різних умовах наведемо розроблений в СРСР спосіб обмеження часу опромінення фото-емульсійних шарів (рис.


36} на космічних кораблях.


На кораблях-супутниках час експонування визначається часом перебування супутника на орбіті. При тривалому перебуванні корабля-супутника на орбіті число зареєстрованих у емульсії слідів частинок космічних променів виявляється дуже великим. Це ускладнює виділення слідів окремих частинок. Тому виникла необхідність обмежити час експонування фотоемульсіонних шарів. Одним з можливих шляхів вирішення цієї задачі була хімічна обробка емульсійних шарів на борту корабля-супутника. Сутність розробленого способу полягає в тому, що фотоемульсіонние шари після заданого часу опромінення та хімічного прояви до повернення корабля-супутника на Землю перебувають у так званому стабилизирующем розчині. Одним з компонентів цього розчину є бромід калію. Як видно з рівняння реакції, істотне підвищення концентрації іонів брому приводить в цьому випадку до зміщення рівноваги реакції уліво, тобто до значного уповільнення процесу прояви.


Другий варіант створеного способу полягав у застосуванні методу фізичного прояви. У світлочутливому шарі залишаються центри прихованого зображення, утворені дією космічних променів протягом заданого часу. Потім емульсійні шари піддаються фіксування. При цьому руйнується весь світлочутливий галогенід срібла емульсійного шару завдяки утворюється розчинною у воді комплексним сполукам срібла:


AgBr + 2Na2S2O3 = Na3 [Ag (S2O3) 2] + NaBr


Таким чином, шар стає нечутливим до дії космічного випромінювання. Надалі приховані центри Зображення проявляються при відновленні іонів срібла, СпеЧіально вводяться в виявляє розчин.


Наведений приклад показує можливості управління Складним фізико-хімічним - процесом обробки фотографічних шарів у зв'язку з вирішенням конкретних практичних завдань.


Підводячи підсумки, можна оцінити, яку роль відіграє срібло у фотографії:


1. Здатність солей срібла до фотохимическому розпаду

2. Каталітичне дію мікрокількостей срібла, образовашегося в процесі фотохімічного розпаду і знаходиться у вільному стані;

3 . Здатністю іонів срібла до комплексоутворення;

4. Достатньою корозійною стійкістю металевого срібла, яке забезпечує сохраніеніе утворюються в процесі експонування емульсійного шару "срібних центрів прояви".


У Нині все в більшому напрямку розвивається ціфорвая малюнок, однак, класична фотографія далеко не вичерпала своїх можливостей.