Демографія у Росії ..

Катастрофічна ситуація склалася в галузі відтворення населення в Росії, інакше це явище можна назвати демографічною кризою. Що призведе надалі до негативних, а значить і економічних та соціальних наслідків у суспільстві.


Катастрофічна ситуація склалася в галузі відтворення населення в Росії, інакше це явище можна назвати демографічною кризою. Що призведе надалі до негативних, а значить і економічних та соціальних наслідків у суспільстві.

Смертність серед росіян украй висока, природний спад населення починаючи з 1992 до 2000 рік склала 6 800 000 чоловік. За оцінками експертів у Росії почнеться демографічний обвал: населення країни почне зменшуватися на мільйон осіб щорічно. Однак завдяки зовнішньої міграції населення спад склала 3 300 000 чоловік за вказаний період.

У чому ж причина настільки сумної демографічної ситуації в нашій країні?

1. Найбільш негативно на демографічну ситуацію в Росії впливає неймовірно низька тривалість життя росіян. Як це не сумно, але доводиться визнати чоловічу над-смертність: середня тривалість їх життя - 60 років, жінок - 70-73 роки. За тривалості майбутнього життя суспільство повернулося на 40 років назад - до післявоєнним рокам. Особливо високі показники смертності населення в працездатних віках; коефіцієнти ж малюкової смертності в три-чотири рази вище, ніж у розвинених країнах. Дослідження показують, що, по-перше, в цілому наступне молоде покоління володіє меншим потенціалом як фізичного, так і психічного здоров'я. По-друге, хворі матері народжують хворих дітей, і нове покоління не здатне фізично себе відновити. По-третє, бідні сім'ї відтворюють бідних. По-четверте, в суспільстві утворився великий шар маргіналів - близько половини якого становлять діти у віці до 17 років. По-п'яте, російські психологи відзначають зниження інтелектуального рівня російської популяції. По-шосте, епідемічний характер придбали нозологічні форми хвороб, що мають соціальну етимологію: СНІД, сифіліс, туберкульоз, наркоманія, алкоголізм плюс суїцид.

Зростання смертності в працездатних віках і підвищена смертність чоловіків ведуть до збільшення в населенні чисельності вдів і неповнолітніх сиріт, домінуванням у старших вікових групах населення самотніх жінок.

2. Соціально-економічна ситуація в Росії, так само на пряму впливає на демографічний стан в країні. Зниження рівня життя змушує багато сімей відмовлятися від закладу другу або третю дитину, навіть економічні підгрунтя держави у вигляді капіталу на другу і наступну дитину, допомоги по вагітності та догляду за дитиною до 3-х років не рятують ситуацію. Через зниження сімейних доходів погіршується структура та якість харчування більшості сімей, знижуються доступність і якість послуг охорони здоров'я, освіти, культури, відпочинку, фізкультури і спорту. Гострою проблемою стала доступність дошкільної освіти, в першу чергу, через неможливість для багатьох батьків оплачувати утримання дітей у дитячих садках, що не дозволяє забезпечити рівні стартові можливості для дітей у школі.

Навіщо молодій сім'ї 300 000 рублів за другу дитину, коли жити нема де? Якщо є що продати або як не будь заробити на житло і додати належні гроші за другу дитину, тоді зрозуміло, це добра справа, ну а якщо крім цих грошей за другу дитину більше ні чого немає? Наркоманія і алкоголізм молодого населення країни теж не на користь демографічної обстановки.


Навіть при корінному поліпшенні матеріального становища сімей, забезпечення найбільш сприятливих умов для народження та виховання дітей, проведення активної соціальної, сімейної і демографічної, в т.ч. активної імміграційної політики, навряд чи вдасться повернутися в найближчі роки до масової дводітної сім'ї і нульового приросту населення.

А час іде, населення старіє, і поки до ладу держава ні чого вдіяти не може, зростає витрата держави на утримання пенсіонерів та всім зрозуміло що ці гроші йдуть від працездатного населення. Було підраховано що до 2016 року кількість літніх зросте з 29 900 000 чоловік до 33 400 000, тобто працездатне населення у підсумку втратить 9700000 чоловік з урахуванням смертності і народжуваності на майбутній період часу.

3. Міграція населення.
За даними Інституту народно-господарського прогнозування РАН, сьогодні в Росії 5-6 мільйонів трудових мігрантів, в основному "незаконних". Більшість - 3-3,5 мільйона - з країн СНД. Це півтора мільйона українців, приблизно стільки ж вихідців з Кавказу, 350 тисяч молдаван. А також кілька сотень тисяч мігрантів з Казахстану - але не казахів, а росіян, українців, татар.

Набагато менше в Росії китайців - одночасно тут працюють "лише" 400-500 тисяч представників жовтої раси. Майже половина їх зосереджена у прикордонній зоні - від Іркутська до Находки. 150 тисяч прижилися в районі Москви.
Звичайно, через брак власних потенціалів для приросту населення міграція з інших країн декілька покращує демографічну ситуацію, але це поки що, вже зараз приплив емігрантів значно зменшився, за рахунок обмежень по кількості в'їжджають вводяться державою, а найголовніше з подальшого позитивного зміни економічної ситуації в країнах СНД, багато емігранти все більше звертають увагу на Європу.
В умовах, коли ми втрачаємо мігрантів з СНД, найреальнішим донором для Росії залишається Південно-Східна Азія. За прогнозами Зайончковської, в XXI столітті китайці можуть стати другим за чисельністю народом в Росії.

І на завершення статті - для підтримки необхідної чисельності населення країни необхідна соціально орієнтована політика держави, впровадження активної сімейної і демографічної політики. Не обходжений терміново вживати заходів для зниження смертності населення, поліпшення якості життя що включає в себе - медицину (сучасну і доступну а найкраще безкоштовну, адже зараз вона умовно безкоштовна), рівень зарплат населення, зниження комунальних витрат, нарешті то треба вирішити проблему житла для молоді, дати можливість отримувати доступну освіту і так далі ... не буду все перераховувати, Ви і самі знаєте що нам треба що б жити стало краще.

Про залучення мігрантів державі те ж треба подбати, нам потрібні фахівці , а саме головне нам потрібно створити умови для закріплення емігрантів в Росії.

Не знаю вийти чи є у держави змінити демографічну обстановку в країні, але якщо вже зараз не вживати термінових заходів щодо поліпшення якості життя населення, то в найближчі десятиліття спад населення буде мати невідворотний характер.