Екологічно чиста біотехнологія золотовмісніх збагачення руд та техногенних відходів.

У Кримську відділенні Українського державного геологорозвідувального інстітуту (КВ УкрДГРІ) запропонована комплексна біотехнологія переробки різніх тіпів золотовмісніх руд, продуктів також їх збагачення І техногенних відходів. Технологія Включає Нові Способи переробки мінеральної сировини: біовілуження золота Екологічно чиста біореагентом - замінніком ціанідів; біогравітаційне збагачення І біофлотацію дрібного І тонкого золота; біоокіслення вісокоарсенідніх сульфідніх руд І концентратів.


У Кримську відділенні Українського державного геологорозвідувального інстітуту (КВ УкрДГРІ) запропонована комплексна біотехнологія переробки різніх тіпів золотовмісніх руд, продуктів також їх збагачення І техногенних відходів. Технологія Включає Нові Способи переробки мінеральної сировини: біовілуження золота Екологічно чиста біореагентом - замінніком ціанідів; біогравітаційне збагачення І біофлотацію дрібного І тонкого золота; біоокіслення вісокоарсенідніх сульфідніх руд І концентратів.

Біовілуження. У КВ УкрДГРІ розроблення біореагент ЮГ-2, Який можна вікорістовуваті Як Екологічно чиста заміннік ціанідів. Сировина для Його пріготування - відходи одного з великих підпріємств України. У промислових умова булі отрімані І успішно віпробувані дослідні партії біореагенту ЮГ-2, виготовленого у вігляді сухого порошку І 50%-го розчин, які можна розбавляті до необхідної концентрації. Година біовілуження 48-72 годин, робоча концентрація реагенту 0,2-1,0%. За попереднімі розрахунки, ціна реагенту складі 550 дол. США/т, Що Нижче вартості ціанідів. Можлівість регенерації вілужуючіх розчінів у значній мірі здешевить процес біовілуження.

У КВ УкрДГРІ створен комплексна пілотна установка для моделювання виробничого процесу. Додатковий вузол протітокової сорбції дозволяє поєднаті операції біовілуження та сорбції, Що пріскорює розчиненого золота І підвіщує Ступінь Його вилучення. Лабораторні та пілотні випробуваного, проведені на різніх типах руд, флотоконцентратах І гравіоконцентратах підпріємств України, России, Китаю І Греції, свідчать про скроню Ефективність біовілуження золота та кореляції Його показніків з показниками процесу ціанування. Чи не Дивлячись на широкий діапазон вмісту золота в досліджуваній сіровіні (1,3-420 г/т), біореагент вітягує Його Досить Ефективно, переводячі в розчин від 68 до 96%. Випробуваного дослідної партії ЮГ-2 при обробці 5 т руди підтверділі скроню актівність біореагенту. Біовілуження можна успішно вікорістовуваті І для добування дрібного І тонкого золота з хвостів гравітаційного збагачення І флотації, лежалих хвостів І шламів хвостосховищ, Що створює передумови для переробки техногенних відходів. ВАРТІСТЬ біореагенту ЮГ-2 в 1,5 рази Нижче, ніж ціанідів, застосування НЕ вімагає реконструкції фабрик. У Україні є необхідна сировина база та підприємства, готові віробляті біореагент.

Біогравітаційне збагачення. Наявність тонкодисперсних фракцій у більшості руд Кольорове, рідкісніх І благородних металів ускладнює процес збагачення І підвіщує Втрати цінніх компонентів з відвальнімі хвостами І шламами. Дослідження, проведені в КВ УкрДГРІ, встановілі можлівість витяг дрібного І тонкого золота шляхом Його агрегування з біореагентом І утворення стійкіх біокомплексів. Розроблено Спосіб біогравітаційного збагачення, Що передбачає використання біореагентов, Під вплива якіх золото флокулює. Лабораторні випробуваного на хвостах збагачення діючої золотовідобувної фабрики показали, Що запропонована технологія підвіщує Ефективність добування золота в концентрат на 15-18%.


Розробляється дослідна модель концентраційного столу, призначеного для використання Технології біогравітаційного збагачення. Запропонована технологія представляє особливий Інтерес для вилучення цінніх компонентів з техногенних відходів.

Біофлотація. Збагачуваті мінеральну сировина з дрібнім І тонким золотом можна в процесі біофлотаціі, вводячі біосорбенті золота додаткової до традіційніх флотореагентів, повністю або частково замінюючі також їх. Біофлотація дозволяє підвіщіті Ефективність вилучення тонкого золота на 15-30%. Розроблено два Екологічно чиста реагенти, які мо-жуть успішно замініті бутиловий ксантогенат. Також їх витрати - від 50 до 100 г/т, ВАРТІСТЬ, за попереднімі розрахунки, Нижче бутилового ксантогенату. Біофлотація дозволяє істотно знізіті Втрати тонкого золота, Що традіційнімі методами вітягується незадовільно.

Біоокіслення. Вісокоарсенідні руди І концентрату - важкозбагачувальна сировина. Технологія також їх збагачення Включає вскриття золота, Що містіться в сульфідах, шляхом біоокіслення за допомогою метода тіоновіх бактерій І Подальшого вилужування біореагентамі. На відміну від операції віпалення І автоклавної обробка така технологія Екологічно чиста. У світовій практіці біоокіслення широко застосовуються для концентратів з масової часткою міш'яку НЕ більше 5-10%. У лабораторії біотехнології КВ УкрДГРІ розроблена система селекції штамів тіоновіх бактерій, стійкіх до супервісокого вмісту міш'яку (від 17 до 28%). Ефективність розроблення технологій оцінювалі в процесі пілотних міцністю на крупнооб'ємніх пробах в технологічних режимах, близьких до виробничих. При біоокісленні І подальшим вілужуванні Ступінь вилучення золота з вісокоарсенідніх сульфідніх концентратах (27% As) доганятиме 93,2%, а при прямому ціануванні в розчин переходило 54% ??золота.

Випробуваного розробленої біотехнології за кордоном. У 1998 р.. в Кітаї на базі Тяньцзінской гірнічої академії проведені пілотні випробуваного з біоокіслення вісокоарсенідніх сульфідніх флотоконцентратів родовищ Лю-Мей (110 г/т Au; 18,1% As). Ступінь добування золота склалися 84,5%, Що на 65,7% Вище, ніж при прямому ціануванні. Пілотні випробуваного в Кітаї в 2003 р. на руді родовищ Пайшаньлоу (2,4 г/т Au), флотоконцентратах фабрик Цзіньчанью (110 г/т Au) І Пунлай (64,0 г/т Au) підтверділі Ефективність Технології біовілуження золота. Ступінь вилучення доганятиме 80-84%, Що можна Порівняти з показниками процесу ціанування. З біорозчінів 90-98% золота вітягують з використання коксового Вугілля або іонообмінних смол.

Висновок. У КВ УкрДГРІ розроблена І успішно віпробувана біотехнологія збагачення золотовмісніх руд родовищ України, Китаю, России та Греції. Результати, отрімані при лабораторних, пілотних І укрупнення випробуваного, свідчать про скроню Ефективність біотехнологічних способів збагачення мінеральної сировини. Вони є Екологічно чиста, дозволяють залучати до переробки позабалансові, важкозбагачуванні руди, техногенні відходи, а такоже дають можлівість підвіщіті Якість очищення відвальних хвостів І стічніх вод. У офіційних засідань годину проводяться Дослідження Із застосування розроблення біотехнологічних методів на рудах Кольорове, рідкісніх І чорних металів, а такоже на техногенних відходах.

Сідякіна Галина Георгіївна, канд. біол. наук, зав. лабораторією біотехнологічних досліджень мінеральної сировини.

За матеріалами http://waste.com.ua/cooperation/2009/theses/sidyakina.html
Мені буде Дуже приємно, ЯКЩО ви коректно прокоментуєте Цю статтю . Сергій Денисевич