Бустерні установки в системах водопостачання.

Завдяки використанню бустерних насосів зменшуються будівельні та експлуатаційні витрати: · принципове зменшення використовуваної площі за рахунок компакт-ності конструкції; · відсутність витрат на спорудження міцних фундаментів; · поставка комплектних агрегатів, готових до експлуатації; · відсутність необхідності проводити центровку насоса при монтажі та технічному обслуговуванні; · економія коштів при монтажних роботах і прокладці трубопроводу; · відсутність додаткової запірної арматури; · бустерні насоси є безсальніковимі і не вимагають технічного обслуговування; · агрегат герметичний, охолоджується і змащується перекачується водою; · насос може працювати в затопленому приміщенні; · безшумна робота агрегату.


бустерні насоси

Консольні, консольно-моноблочні і багатонасосні агрегати досить давно використовуються як на нашому ринку, так і в країнах ближнього заруб-жья. Вони служать для підвищення напору потоку рідини і забезпечення її циркуляції при гарячому і холодному водопостачанні в житлових будинках і промислових спорудах.
Проте дані агрегати мають цілий ряд недоліків. Для установки таких агрегатів необхідно спорудження масивного фундаменту для зниження рівня вібрації. Агрегати створюють підвищений шум. Для нормальної екс-плуатації такого обладнання необхідно монтувати дренажну систе-му для відводу води, яка з часом починає просочуватися через сальники, що потребують регулярному контролі і заміні. При їх знос мастило потрапляє в перекачується воду, що неприпустимо за санітарним нормам. Експлуатація агрегату вимагає систематичного технічного кон-троля, штату навченого обслуговуючого персоналу.
Після проведення ремонтних робіт насос потребує центрівці з електро-двигуном, яка виконується на місці, в не пристосованих для цього умовах, що тягне за собою швидкий вихід агрегату з ладу і новий ре-монт. В даний час максимально економічними, ефективними та безшумні є бустерні установки.
Бустерні установки (насоси) виконують роль станцій підвищення тиску-ня в системах водопостачання, пожежогасіння, при облаштуванні фонтанів та ін Вони забезпечують необхідний натиск води у висотних будівлях, в жи-лих районах з недостатнім тиском, при виробничих процесах у промисловості. Отже, скрізь, де наявний напір є недостатнім. Компактна конструкція дозволяє проводити оснащення як строющему, так і модернізацію наявних об'єктів, істотно со-краща капітальні вкладення, експлуатаційні витрати, монтажні площі.
Бустерний насос являє собою герметичний корпус, в якому розмі-щен погружний електронасосний агрегат. Завдяки своїм конструктивним особливостям, даний агрегат не вимагає центрування. Бустерний насос значи-тельно легше своїх аналогів традиційного виконання і під час роботи не викорис-випробовують вібрації, тому може бути встановлений безпосередньо на по-доподающем трубопроводі як на вертикальному, так і на горизонтальному ділянці, окрім того, він не потребує постійного нагляду, так як яв-ся безсальніковим і не вимагає технічного обслуговування.
Використовуючи як привід високоефективні заглибні двигуни FRANKLIN ELECTRIC і гідравлічну частину насоса WELL PUMPS, виготовлених повністю з нержавіючої сталі (відсутність порошкової металургії), витрати на монтаж, експлуатацію та обслуговування установки знижуються до мінімуму. Охолодження й змащення відбувається перекачується водою (ефект аквапланінга). При використанні частотного регулювання і стандартного мотора 60 Гц істотно збільшується діапазон необхідного го витрати, знижується обсяг мембранних баків, споживання електроенер-гії.
При затопленнях приміщень з "поверхневими" насосами об'єкт залишається без водопостачання на весь термін усунення наслідків аварії , а електро-двигун виходить з ладу і піддається сушінню й ремонту.
Бустерний агрегат герметичний і позбавлений цього недоліку. Використання за-гружного електродвигуна дозволяє йому працювати необмежений час у затопленому приміщенні. Після усунення аварії агрегат не вимагає про-профілактичних робіт і зовнішнього огляду.
Енергозбереження - одна з найбільш глобальних завдань сучасності. Одним з рішень цієї задачі може стати правильний вибір агрегатів для водо-постачання.
Необхідно врахувати такі основні фактори:
· відповідність агрегату вимогам системи водопостачання;
· капітальні витрати;
· експлуатаційні витрати і витрати на утримання обслуговуючого персоналу.
Відповідність агрегату вимогам системи водопостачання означає, що він повинен подавати потрібну кількість води і створювати необхідний тиск. При цьому він повинен працювати в допустимому діапазоні подач і в ньому не повинна виникати кавітація.


Організації, які проектують системи водо-постачання, при обгрунтуванні вибору електронасосне апарату, найчастіше не в повній мірі враховують ці обставини. У свою чергу, що експлу-ючий організації не приділяють належної уваги забезпечення відповідно-наслідком реальних режимів роботи допустимим.
Капітальні витрати безпосередньо пов'язані з корисною площею, займаної електронасосні агрегати, що досить важливо при існуючих в даний момент витратах на будівництво. Площа технічних приміщень входить в загальну вартість житлового будинку і має досить високу ціну, тому забудовник хоче використовувати її з максимальною віддачею. Най-більшої площі для розміщення вимагають консольні і багатонасосні аг-регати. Ці агрегати повинні розташовуватися тільки горизонтально на мас-пасивного фундаменті. Маса фундаменту повинна не менш ніж у два рази пре-вищувати масу агрегату. Бустерні агрегати, розташовані як вертикаль-но, так і горизонтально, займають значно меншу площу. Відомо, що експлуатаційні витрати включають в себе оплату електроенергії, з-тримання обслуговуючого персоналу, а також витрати на ремонт агрегатів. В даний час існує велика різноманітність бустерних агрегатів з широким діапазоном подач і напорів.

Великий інтерес бустерний агрегат викликає у представників ЖКГ і ТРЦ, тому що його установка дозволяє їм вирішити багато проблем. Бустерний аг-регат, в порівнянні з аналогами, виграє у витратах! Мешканці і оренда-тори нижніх поверхів нерідко скаржаться на шуми і вібрації працюючих насосів. При використанні бустерного агрегату ці проблеми відсутні.
Інша проблема - високі експлуатаційні витрати. Вічне питання: оп-лата електроенергії, сантехніка, заміна зіпсованого насоса. Відповісти на ці питання можна тільки за наявності бустерного агрегату. Споживання електроенергії у таких насосів нижче, ніж у використовуваних у наш час. Бустерний насос компактний, зручний у монтажі. Компоновка і дизайн, інженерні аспекти характеристики такого агрегату дозволяють здійснювати його монтаж безпосередньо на об'єкті з урахуванням особливостей місцевих трубопроводів з мінімальними фінансовими і тимчасовими витратами. Монтаж даного агрегату однаково зручний і швидкий як у приміщеннях зі значними ли-мітамі по висоті, так і з лімітом за площею.
Бустерний насос - агрегат, що працює за енергозберігаючою технологією. Значно менше в порівнянні з іншими агрегатами споживання елек-троенергії робить його привабливим для установки замість раніше використо-вувати насосів. Однак особливо він незамінний у разі, коли по ка-ким-небудь причин потрібно підвищити напір у магістралі, а можливість енергозбереження вкрай обмежена.
Звичайні насосні агрегати нерідко привертають увагу зловмисно-ков, які знімають і здають на метал електродвигуни насосних агрегатів -тов, що з-за конструкції останніх зробити вкрай просто. Бустерний на-сос має відмінний захист від вандалізму, тому що тільки фахівець може знати, що стоїть перед ним предмет і є насос. Бустерний агрегат не потребує постійного обслуговування, так як має герметичний корпус і є безсальніковим. Він не вимагає технічного обслуговування. У ре-док відпадає необхідність у змісті штату обслуговуючого пер-соналу.

Використання звичайних відцентрових насосів вимагає додаткових будівельних та експлуатаційних витрат:
· установка насосів на фундаменті;
· центровка насосів і двигуна на місці монтажу;
· постійна перевірка і технічне обслуговування;
· перевірка і заміна сальників (механічних ущільнень), підшипників-ков двигуна і з'єднувальних муфт;
· забруднення , що обумовлюються мастилом;
· вихід насосного агрегату з ладу при затопленні;
· гучна робота.
Завдяки використанню бустерних насосів зменшуються будівельні та експлуатаційні витрати:
· принципове зменшення використовуваної площі за рахунок компакт-ності конструкції;
· відсутність витрат на спорудження міцних фундаментів;
· поставка комплектних агрегатів, готових до експлуатації;
· відсутність необхідності проводити центровку насоса при монтажі та технічному обслуговуванні;
· економія коштів при монтажних роботах і прокладці трубопроводу;
· відсутність додаткової запірної арматури;
· бустерні насоси є безсальніковимі і не вимагають технічного обслуговування;
· агрегат герметичний, охолоджується і змащується перекачується водою;
· насос може працювати в затопленому приміщенні;
· безшумна робота агрегату.

Це сьогодні повинні знати все: і проектувальники і експлуатаційники.
У країнах Європи і Америки вже давно успішно використовуються бустерні агрегати.