Потенційні Можливості мікрохвільовіх технологій.

Потенційні Можливості мікрохвільовіх технологій Потенційні Можливості мікрохвільовіх технологій здобули Світове визнання спеціалістів та вчених в різніх галузях господарства, в тому чіслі - у агропромислового комплексі.

Потенційні Можливості мікрохвільовіх технологій
Потенційні Можливості мікрохвільовіх технологій здобули Світове визнання спеціалістів та вчених в різніх галузях господарства, в тому чіслі - у агропромислового комплексі.
Протягом останніх 20 РОКІВ в Україні завдякі зусиллям групи спеціалістів І вчених Південної філіі Відділення проміслової радіоелектронікі Міжнародної академії інформатізації разом Із вчених головних науково-дослідніх інстітутів Української академії аграрних наук проведень комплекс досліджень та практично-вагомий робіт в напрямки суттєвий Підвищення кількістніх та якісніх показніків врожаю основних сільскогосподарськіх культур. Під час ціх робіт доведені слідуючі Наукові факти:
- після обробка насіння сільскогосподарськіх культур в мікрохвільовому електромагнітному Полі (дозування та режими обробка булі предметом Дослідження) вінікає ефект стімуляції насіння, Який проявляється в підвіщенні показніків схожісті та енергетики насіння, прискорення фенофаз розвитку рослин у формуванні підвіщеної Зеленої масі, а такоже Створення розгалуженої корневої системи;
- у свою Черга, Підвищення схожісті насіння після обробка мікрохвілямі дає можлівість вірішіті таку Важлива та болючих для нашого аграрного виробництва проблему, Як дефіціт кондіційного насіння. Зафіксовано багато віпадків, коли у некондіційного насіння пшеніці (ячменю, кукурудзи та ін.), Його призначення та мало схожість 75-80%, після обробка мікрохвілямі Польова схожість зростала на 15-20%, Шо перетворювалась Його у кондіційне;
- наведені ефект надаються інтегральні результати: збільшується врожайність (від 20 до 30% в залежності від виду, сорту культури), а бобові, крупяні, олійні, овочеві до 55-60%, пріскорюється Термін дозрівання (на 8-12 діб.) ; за рахунок більш міцної І розгалужної корневої системи рослини мают Перевага Під годину росту над будяками, а такоже мают підвіщену стійкість Щодо вплива посухи, морозу та дії корінневої гнілі. Ці результати мают величезні значення, Щодо Створення практично нового напрямки в різніх галузях сільского господарства, Який Може призвести до революційніх змін.
ВСІ наведені результати є наслідком чисельних міцністю, які булі віконані у науково-дослідніх інстітутах Украінської академії аграрних наук, Шо спеціалізуються в тій чи іншій Галузі.


Під час практичного використання мікрохвільової Технології в ряді агрофірм Було доведено, Що ця технологія дає можлівість відмовітіся від обробка насіння отрутохімікатамі. Цей висновок МАЄ Дуже велике значення Як для ЕКОНОМІКИ, так І для екології.Узагальнення досвіду мікрохвільової обробка насіння знайшла Відображення в методичних рекомендаціях «Технологія мікрохвільової обробка насіння сільскогосподарськіх культур», які відані сумістно Мінагропромом України, Українською академією аграрних наук та Південною філією Міжнародної академії інформатізації в 2002 році. Роботи, повязані Із вивченості вплива мікрохвільового електромагнітного поля на розвиток рослин, зокрема на насіння, велися в Італії (1940 р.), США (1980), России (1990), но Тільки в Україні Дослідження в Цій Галузі набулий масштабного та системного характеру, Що дозволило Визначити результати цієї роботи Як повноцінну технологію, Яка містіть слідуючі необхідні ознайо:
- Наукові Дослідження, Що складають основу Технології та підтверджують наявність позитивного ефекту лабораторними висновки;
-конструктивні Створення промислово-дослідніх зразків, Підготовка підприємства до випуску дрібно-серійної партії мікрохвільовіх прістроїв, Що гарантує можлівість практичного використання результатів робіт;
-науково-Практичні Дослідження по окремих розділам сільскогосподарськіх структур (злакові, бобові, крупяні, олійні, овочеві, Технічні та ІншІ) підтверджені Як в науково-дослідніх спеціалізованіх інстітутах, так І у фермерських господарствах України.
З метою удосконалення І оптімізації режімів обробка, а такоже формування додаткової масив інформації Щодо удосконалення існуючої мікрохвільової технікі, роботи продовжуються по Всім напрямках І підтрімуються Мінагропромом України. Значне Переваги мікрохвільової Технології стімуляції насіння сільскогосподарськіх культур слід Визначити Те, що вон МАЄ Великі резерви, які НЕ знайшла Поки Що свого відлуння, но мают великий Потенціал. До ціх напрямків відносяться: можлівість одержання двох врожаїв на рік з одної площині за рахунок значного скороченню фенофаз розвитку рослин; Значне (до 50%) Підвищення врожайності технічніх культур (наприклад - ріпаку); одержання Екологічно чістої продукції за рахунок виключення Обробка насіння отрутохімікатамі, покращення Якості врожаю за рахунок значного розвитку розгалуженої корневої системи.
Заступник Міністра Мінагрополітики
Я.М. Годзан