Системи відеоспостереження.

Системи спостереження призначені для візуального контролю з-стояння, що захищається.

Системи спостереження призначені для візуального контролю з-стояння, що захищається. Система спостереження повинна забезпечувати достовірну оперативну інформацію про відбуваються події і процеси в приміщеннях і на відкритому повітрі, в умовах недостатньої, а іноді і відсутньою освітленості, при дії різного роду електричних і оптичних перешкод, іноді спеціально створених зловмисниками. Ця інформація повинна бути доступна службі безпеки в будь-який потрібний момент, як в момент вчинення події - для прийняття оперативного рішення, так і пізніше - для аналізу.
До основних елементів систем відеонаблюде ¬ ня відносяться:
& mdash ; телевізійні камери: чорно-білі (мо ¬ нохромние) або кольорові, високого або звичайного дозволу, з можливістю управління діаф-рагмой об'єктива або без неї, з електронним затвором або без нього, стаціонарні і на пово ¬ ротних пристроях, з можливістю дистан- ційного управління або без такого ...;
- канали зв'язку: камера - пост контролю;
- пристрої обробки відеосигналу: кому ¬ татори послідовні або матричні, муль ¬ тіплексори, квадратори, відеодетектор руху ¬ ня аналогові або цифрові, комп'ютери;
- пристрої реєстрації: відеомагнітофо ¬ ни, системи цифрового запису на жорсткий диск комп'ютера;
- пристрої відображення: кольорові або чорно-білі відеомонітори, відеопринтери, моніторин ¬ ри комп'ютерів;
- пристрої управління: системні конт ¬ ролери, пульти керування відеокамерами, поворотними пристроями і матричними ком ¬ мутатори, комп'ютери.
Найбільш перспективним є застосування багатоканальних систем цифрового відеоконтролю, в яких інформація з цифрових камер обробляється спеціальним програмним забезпеченням на комп'ютерах. Такі системи володіють наступними функціональними можливостями:
- інтелектуальна відеодетекція рухів;
- цифровий відеозапис;
- високоефективні алгоритми компресії відеоінформації;
- поліекранної відображення відеоканалів;
- обробка відеокадрів для детального вивчення.
Інтелектуальний відеодетектор рухів забезпечує:
- автоматичне підстроювання параметрів - відеосигнал від телекамер є високо мінливим, схильним до дії великого числа перешкод оптичної і електричної природи. Застосовуються інтелектуальні алгоритми багатопараметричних налаштувань, налаштовують конкретно на охоронювану сцену;
- облік розмірів об'єктів - забезпечується регулювання порогу спрацьовування на розмір об'єкта, що рухається. Дозволяє прийняти рішення про виявлення або ігноруванні певних класів об'єктів. На-приклад, можуть виявлятися лише автомобілі та ігноруватися люди і тварини;
- багатоканальність - одночасно обробляються відеосигнали від десятків відеоканалів. Для кожного з них передбачені індивідуальні налаштування детектора рухів, включаючи настроювання на розмір і контрастність об'єктів, унікальні обриси зон відеоконтролю;
- фільтрацію природних оптичних перешкод - необхідно надійно розрізняти реальні руху об'єктів у зоні, що охороняється від оптичних і електричних завад різного походження, які неминуче присутні в видеосигнале.


Особливо актуально рішення даної проблеми, якщо аналізуються зображення, що надходять від телекамер, встановлених поза приміщеннями, оскільки забезпечується надійне розрізнення між дійсними рухами і змінами освітленості під дією сонячного світла, хмарності і т.д.;
- облік різних швидкостей переміщень об'єктів - використовується декілька вимірювальних циклів одночасно, що дозволяє фіксувати як швидкі, так і повільні переміщення об'єктів;
- зонування кадри - для кожної телекамери вільно настроюється кілька сотень зон контролю, що дозволяє виявляти руху в одних частинах кадру і ігнорувати його в інших. Налаштування зон проводиться в спеціальному графічному редакторі. Використовуючи мишу, можна, наприклад, обвести контури двері з тим, щоб детектор реагував при появі об'єктів в отворі дверей і не реагував на всі інші рухи сцени;
- контроль працездатності - при пропажі відеоданих виробляється спеціальна подія системи;
- контроль руху поворотних камер - відеоаналізатор дозволяє відрізняти руху самої камери від переміщень об'єктів.
При роботі в складних умовах в системи включав особливе устаткування, наприклад, пристрої інфрачервоного підсвічування або тепловізори, які дозволяють не тільки виявляти цілі (людина, автомобіль) на дальніх підступах до об'єкта, а й розпізнавати їх, визначати координати, виводити на карту об'єкта місцезнаходження цілей у реальному часі, автоматично наводити на мету поворотну відеокамеру або тепловізор для отримання детального повноекранного зображення цілі.
Істотно збільшити ефективність системи, полегшити аналіз ситуації можна за допомогою аналітичного відеоспостереження.
відеоаналітікі - система програмної логіки, заснованої на статі-стических відеоаналізу, що дозволяє виділити найбільш важливі, відрізняю-щиеся від звичайних, моменти в поведінці людей або інших підконтрольних об'єктів.
відеоаналітікі побудована за самонавчальної архітектурі, яка на основі попередньої статистики поведінки (з урахуванням часу доби, дня тижня, особливості режиму підприємства ...) визначає, що є новим, незвичним, незвичним у діях контрольованих об'єктів.
Як правило , всі кримінальні явища відбуваються нестандартним шляхом, вимагають спеціальних рухів, незвичайних траєкторій пересування, специфічних послідовностей дій. Вони найчастіше супроводжуються психо-емоційним збудженням, що змушує здійснювати нестандартні вчинки. Все це, а також будь-які нові зміни в кадрі: з'являються, зникають, змінюють положення предмети, що входять люди відзначає і фіксує відеоаналітіка. Тому вона дає можливість дуже швидко переглянути великі обсяги запису, виділяючи в них тільки гідні уваги моменти. Сотні годин легко вкладаються в кілька хвилин аналітичних кадрів.
Така організація процесу спостереження різко підвищує ефективність, тому що істотно знижує вплив найслабшої ланки системи відеоспостереження - вплив людини, спостерігача.