Державна реєстрація народження.

ЗАКОН ПРО АКТАХ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 15 листопада 1997 Глава II. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ

Стаття 14. Підстави для державної реєстрації народження

1. Підставою для державної реєстрації народження є:

документ встановленої форми про народження, виданий медичною організацією незалежно від її організаційно - правової форми (далі - медична організація), в якій відбувалися пологи;

документ встановленої форми про народження, виданий медичною організацією , лікар якої надавав медичну допомогу при пологах або в яку звернулася мати після пологів, або особою, яка займається приватною медичною практикою (далі - приватний лікар), - при пологах поза медичної організації;

заява особи, присутнього під час пологів, про народження дитини - при пологах поза медичної організації і без надання медичної допомоги.

2. Особа, присутнє під час пологів, може зробити заяву про народження дитини усно або у письмовій формі працівнику органу реєстрації актів цивільного стану, що проводить державну реєстрацію народження.

За відсутності у зазначеної особи можливості з'явитися до органу реєстрації актів цивільного стану його підпис заяви про народженні дитини даної жінкою повинна бути засвідчена організацією, в якій зазначена особа працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією або органом місцевого самоврядування за місцем його проживання або адміністрацією стаціонарної медичної організації, в якій зазначена особа перебуває на лікуванні.

3. Заява, оформлена у порядку, встановленому пунктом 2 цієї статті, може бути представлено до органу реєстрації актів цивільного стану батьками (одним з батьків) дитини або іншим заявляють про народження дитини особою, а також може бути направлено до органу реєстрації актів громадянського стану за допомогою поштового зв'язку , електричного зв'язку або іншим способом.

4. При відсутності підстав для державної реєстрації народження, передбачених пунктом 1 цієї статті, державна реєстрація народження дитини провадиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження дитини даній жінкою.

Стаття 15. Місце державної реєстрації народження

1. Державна реєстрація народження провадиться органом реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків (одного з батьків).

2. У запису акта про народження вказується фактичне місце народження дитини або найменування місця, в якому дитина була знайдена (найменування держави, суб'єкта Російської Федерації (адміністративно - територіального утворення іноземної держави); найменування міського, сільського поселення або іншого муніципального освіти).

3 . У разі, якщо дитина народилася на судні, в літаку, в поїзді або в іншому транспортному засобі під час його проходження, державна реєстрація народження провадиться органом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання батьків (одного з батьків) або будь-яким органом реєстрації актів цивільного стану, розташованим за маршрутом проходження транспортного засобу. Місцем народження дитини вказується місце державної реєстрації народження дитини.

4. Державна реєстрація народження дитини, яка народилася в експедиції, на полярній станції або у віддаленій місцевості, в якій немає органів реєстрації актів цивільного стану, проводиться органом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання батьків (одного з батьків) або в найближчому до фактичного місця народження дитини органі запису актів цивільного стану.

Стаття 16. Заява про народження дитини

1. Батьки (один з батьків) заявляють про народження дитини усно або у письмовій формі до органу реєстрації актів цивільного стану.

2. У разі, якщо батьки не мають можливості особисто заявити про народження дитини, заява про народження дитини може бути зроблено родичем одного з батьків або іншим уповноваженим батьками (одним з батьків) особою або посадовою особою медичної організації або посадовою особою іншій організації, в якій перебувала мати під час пологів або перебуває дитина.

3. Одночасно з подачею заяви про народження дитини має бути представлений документ, що підтверджує факт народження дитини, а також повинні бути пред'явлені документи, що засвідчують особистості батьків (одного з батьків) або особу заявника та підтверджують його повноваження, та документи, що є підставою для внесення відомостей про батька у запис акта про народження дитини.

4. У випадку, якщо народження дитини підтверджується заявою особи, присутнього під час пологів, така заява має бути представлено до органу реєстрації актів цивільного стану відповідно до правил, встановлених пунктами 2 і 3 статті 14 цього Закону.

5. При державній реєстрації народження дитини за заявою подружжя, що дали згоду на імплантацію ембріона іншій жінці з метою його виношування, одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини, повинен бути представлений документ, виданий медичною організацією, який засвідчує факт отримання згоди жінки, яка народила дитину (сурогатної матері ), на запис зазначених подружжя батьками дитини.

6. Заява про народження дитини має бути зроблено не пізніше ніж через місяць з дня народження дитини.

Стаття 17. Порядок внесення відомостей про батьків у запис акта про народження дитини

1. Батько й мати, які перебувають у шлюбі між собою, записуються батьками в запису акта про народження дитини за заявою будь-якого з них.

Відомості про матір дитини вносяться у запис акта про народження дитини на підставі документів, зазначених у статті 14 цього Закону, відомості про батька дитини - на підставі свідоцтва про шлюб батьків.

2. У випадку, якщо шлюб між батьками дитини розірваний, визнаний судом недійсним або якщо чоловік помер, але з дня розірвання шлюбу, визнання його недійсним або з дня смерті чоловіка до дня народження дитини минуло не більше трьохсот днів, відомості про матір дитини вносяться у запис акта про її народження в порядку, встановленому пунктом 1 цієї статті, відомості про батька дитини - на підставі свідоцтва про шлюб батьків або іншого документа, що підтверджує факт державної реєстрації укладення шлюбу, а також документа, що підтверджує факт і час припинення шлюбу.

3. У разі, якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою, відомості про матір у запис акта про народження дитини вносяться в порядку, встановленому пунктом 1 цієї статті.

Відомості про батька дитини в даному випадку вносяться:

на підставі запису акта про встановлення батьківства в разі, якщо батьківство встановлюється і реєструється одночасно з державною реєстрацією народження дитини;

за заявою матері дитини у разі, якщо батьківство не встановлено.

Прізвище батька дитини записується за прізвищем матері, ім'я та по батькові батька дитини - за її вказівкою. Внесені відомості не є перешкодою для вирішення питання про встановлення батьківства. За бажанням матері відомості про батька дитини у запис акта про народження дитини можуть не вноситися.

Стаття 18. Запис прізвища, імені та по батькові дитини при державній реєстрації народження

1. При державній реєстрації народження прізвище дитини записується на прізвище його батьків.


При різних прізвищах батьків прізвище дитини записується на прізвище батька чи за прізвищем матері за згодою батьків.

2. Ім'я дитини записується за згодою батьків.

3. За відсутності угоди між батьками ім'я дитини та (або) його прізвище (при різних прізвищах батьків) записуються в запису акта про народження дитини за вказівкою органу опіки та піклування.

4. По батькові дитини записується на ім'я батька, якщо інше не засноване на національному звичаї.

5. У разі, якщо мати не перебуває у шлюбі з батьком дитини і батьківство щодо дитини не встановлено, ім'я дитини записується за бажанням матері, батькові - за іменем особи, зазначеного в запису акта про народження в якості батька дитини, прізвище дитини - за прізвищем матері .

У разі, якщо за бажанням матері, яка не перебуває у шлюбі з батьком дитини, відомості про батька дитини не вносяться до запису акта про народження, по батькові дитини записується за вказівкою матері.

6. У разі, якщо законом суб'єкта Російської Федерації, заснованим на нормах Сімейного кодексу Російської Федерації, передбачено інший порядок присвоєння прізвища та визначення по батькові дитини, запис прізвища та по батькові дитини при державній реєстрації народження провадиться відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації.

Стаття 19. Державна реєстрація народження знайденого (прикинутого) дитини

1. Орган внутрішніх справ, орган опіки та піклування або медична організація, виховна організація або організація соціального захисту населення, до якого вміщено дитина, зобов'язані заявити про державну реєстрацію народження знайденого (прикинутого) дитини, батьки якої невідомі, не пізніше ніж через сім днів з дня виявлення дитини.

Особа, яка знайшла дитину, зобов'язана заявити про це протягом сорока восьми годин до органу внутрішніх справ або до органу опіки та піклування за місцем виявлення дитини.

2. Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження знайденого (прикинутого) дитини повинні бути представлені:

документ про виявлення дитини, виданий органом внутрішніх справ або органом опіки та піклування, із зазначенням часу, місця і обставин, при яких дитина знайдено;

документ, виданий медичною організацією, який засвідчує вік і стать знайденого (прикинутого) дитини.

3. Відомості про прізвища, про ім'я та по батькові знайденого (прикинутого) дитини вносяться у запис акта про її народження за вказівкою органу або організації, зазначених у пункті 1 цієї статті. Відомості про батьків знайденого (прикинутого) дитини у запис акта про її народження не вносяться.

Стаття 20. Державна реєстрація народження дитини, яка народилася мертвим або померлого на першому тижні життя

1. Державна реєстрація народження дитини, яка народилася мертвою, проводиться на підставі документа встановленої форми про перинатальну смерть, виданого медичної організацією або частнопрактикующим лікарем.

Свідоцтво про народження дитини, яка народилася мертвою, не видається. На прохання батьків (одного з батьків) видається документ, що підтверджує факт державної реєстрації народження мертвої дитини.

Державна реєстрація смерті дитини, яка народилася мертвою, не проводиться.

2. У разі, якщо дитина померла на першому тижні життя, проводиться державна реєстрація його народження і смерті.

Державна реєстрація народження і смерті дитини, яка померла на першому тижні життя, проводиться на підставі документів встановленої форми про народження та про перинатальної смерті, виданих медичної організацією або частнопрактикующим лікарем.

На підставі складених записів актів про народження і смерть видається тільки свідоцтво про смерть дитини. На прохання батьків (одного з батьків) видається документ, що підтверджує факт державної реєстрації народження дитини, яка померла на першому тижні життя.

3. Обов'язок заявити в орган реєстрації актів громадянського стану про народження мертвої дитини або про народження та смерті дитини, яка померла на першому тижні життя, покладається на:

керівника медичної організації, в якій відбувалися пологи або в якій дитина померла;

керівника медичної організації, лікар якої встановив факт народження мертвої дитини або факт смерті дитини, яка померла на першому тижні життя, або на лікаря з приватною - при пологах поза медичної організації.

4. Заява про народження мертвої дитини або про народження та смерті дитини, яка померла на першому тижні життя, повинно бути зроблено не пізніше ніж через три дні з дня встановлення факту народження мертвої дитини або факту смерті дитини, яка померла на першому тижні життя.

Стаття 21. Державна реєстрація народження дитини, яка досягла віку одного року і більше

1. Державна реєстрація народження дитини, яка досягла віку одного року і більше, при наявності документа встановленої форми про народження, виданого медичної організацією або частнопрактикующим лікарем, проводиться за заявою батьків (одного з батьків) чи інших зацікавлених осіб. Після досягнення дитиною повноліття державна реєстрація його народження провадиться за заявою самої дитини, яка досягла повноліття.

2. При відсутності документа встановленої форми про народження державна реєстрація народження дитини, яка досягла віку одного року і більше, проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження.

Стаття 22. Зміст запису акта про народження

1. У запис акта про народження вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата і місце народження дитини;

кількість народжених дітей (один, двійня або більше дітей);

відомості про документ, що підтверджує факт народження дитини;

прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, національність (вноситься за бажанням заявника), місце проживання батьків (одного з батьків);

відомості про документ, що є підставою для внесення відомостей про батька ;

прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання заявника або найменування та юридична адреса органу або організації, що заявили про народження дитини;

серія і номер виданого свідоцтва про народження.

2. У разі народження двійні або більше дітей одночасно запис акта про народження складається стосовно кожної дитини із зазначенням послідовності їх народження.

3. У разі народження мертвої дитини відомості про його ім'я та по батькові у запис акта про народження не вносяться.

Стаття 23. Свідоцтво про народження

Свідоцтво про народження містить такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження дитини;

прізвище, ім'я, по батькові, громадянство батьків (одного з батьків);

дата складання і номер запису акта про народження;

місце державної реєстрації народження (найменування органу реєстрації актів громадянського стану);

дата видачі свідоцтва про народження.

За бажанням батьків у свідоцтво про народження може бути внесено запис про національність батьків (одного з батьків).

Президент Російської Федерації
Л. КУЧМА
Москва, Кремль.
15 листопада 1997.
N 143 - ФЗ