Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище.

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС РФ

Розділ IV. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Глава 11. ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Стаття 58. Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище

1. Дитина має право на ім'я, по батькові та прізвище.

2. Ім'я дитині дається за згодою батьків, по батькові присвоюється за іменем батька, якщо інше не передбачено законами суб'єктів Російської Федерації або не грунтується на національному звичаї.

3. Прізвище дитини визначається прізвищем батьків. При різних прізвищах батьків дитині присвоюється прізвище батька або прізвище матері за згодою батьків, якщо інше не передбачено законами суб'єктів Російської Федерації.

4. За відсутності угоди між батьками щодо імені та (або) прізвища дитини виникли розбіжності вирішуються органом опіки та піклування.

5. Якщо батьківство не встановлено, ім'я дитині дається за вказівкою матері, по батькові присвоюється за іменем особи, записаного в якості батька дитини (пункт 3 статті 51 цього Кодексу), прізвище - за прізвищем матері.

Стаття 59. Зміна імені і прізвища дитини

1. За спільної прохання батьків до досягнення дитиною віку чотирнадцяти років орган опіки та піклування, виходячи з інтересів дитини має право дозволити змінити ім'я дитині, а також змінити присвоєну йому прізвище на прізвище другого з батьків.


2. Якщо батьки проживають окремо і батько, з яким проживає дитина, бажає присвоїти йому своє прізвище, орган опіки та піклування дозволяє це питання в залежності від інтересів дитини та з урахуванням думки іншого з батьків. Врахування думки батьків не обов'язковий при неможливості встановлення його місця знаходження, позбавлення його батьківських прав, визнання недієздатним, а також у випадках ухилення батька без поважних причин від виховання і утримання дитини.

3. Якщо дитина народжена від осіб, які не перебувають у шлюбі між собою, і батьківство в законному порядку не встановлено, орган опіки та піклування, виходячи з інтересів дитини має право дозволити змінити його прізвище на прізвище матері, яку вона носить у момент звернення з таким проханням.

4. Зміна імені і (або) прізвища дитини, яка досягла віку десяти років, може бути проведене лише з його згоди.