Зв'язок між вакцинацією і виникненням аутизму не доведена.

У лютневому номері журналу Clinical Infectious Disease був опублікований огляд 20 епідеміологічних досліджень, що спростовують зв'язок між вакцинацією і виникненням аутизму. На думку авторів огляду, отримані дані повинні переконати батьків не боятися вакцинації і ще раз продемонструвати безпечність використаних вакцин. Слід пам'ятати, що через відмову батьків від вакцинації існує реальна небезпека виникнення спалахів інфекційних захворювань серед дітей.

В даний час запропоновано три гіпотези, теоретично припускають наявність зв'язку між вакцинацією і аутизм. В огляді описані історії виникнення кожної з трьох гіпотез і приведені релевантні епідеміологічні дані, що спростовують ці гіпотези.

Згідно з першою гіпотезою, опублікованій в 1998 р. в журналі Lancet, комбінована вакцина проти кору, паротиту та краснухи пошкоджує слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, сприяючи проникненню патогенних для ЦНС білків в головний мозок і виникнення аутизму. Проте в 13 дослідженнях, проведених після публікації даної гіпотези в 5 різних країнах, зв'язку між виникненням аутизму і вакцинацією проти кору, паротиту та краснухи виявлено не було. На думку дослідників, отримані дані були простою випадковістю, оскільки час проведення вакцинації проти кору, паротиту та краснухи збігається з часом першого прояву симптомів аутизму. Разом з тим, незважаючи на колишній рівень і навіть зниження охоплення вакцинацією, поширеність аутизму зросла, а частота виникнення аутизму як у вакцинованих, так і у невакцинованих дітей однакова, при цьому ні час початку захворювання, ні важкість перебігу не відрізняються у імунізованих та неімунізованих дітей .
Згідно з другою гіпотезою, тімеросал - консервант, що містить ртуть, що використовувався більше 50 років в деяких вакцинах, - надає токсичну дію на центральну нервову систему. Разом з тим в огляді розглядаються результати 7 досліджень, проведених у 5 країнах, в ході яких було продемонстровано, що на частоту виникнення аутизму не впливає наявність чи відсутність тимеросалу у вакцинах.

Третя гіпотеза припускає пригнічення імунної системи дитини при одночасному введенні кількох комбінованих вакцин. У спростування цього автори огляду відзначають, що імунна система в дитячому віці, незважаючи на свою незрілість, зазвичай піддається впливу значно більшого (в порівнянні з вакцинним) кількості антигенів. З біологічної точки зору малоймовірно, що вакцини пригнічують імунну систему дитини, навіть якщо вона незріла. Крім того, реакція з боку імунної системи при застосуванні сучасних багатокомпонентних вакцин значно менш виражена порівняно з використалися в кінці 80-х рр.. минулого століття вакцинами, тобто задовго до епідемії аутизму.

У висновку автори огляду відзначають необхідність подальшого вивчення біологічних основ аутизму для створення найбільш вірогідною гіпотези виникнення даного захворювання.