Виплати на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

з 1 січня 2009

СУМА

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ

Федеральна ВИПЛАТИ

1. Компенсація частини батьківської плати за утримання дитини у державних освітніх установах, що реалізують основну загальноосвітню програму дошкільної образованія1

20% - на першу дитину, 50% - на другу дитини, 70% - на третю і наступних дітей

У державне дошкільний навчальний заклад

- паспорт або інший документ, що засвідчує лич-ність заявника, та його копія;

- свідоцтва про народження дітей, що входять до складу сім'ї (у віці до 18 років), і їх копії;

- копія титульного аркуша ощадної книжки одержувача компенсації із зазначенням реквізитів кредитної установи Російської Федерації

МІСЬКІ ВИПЛАТИ

2. Щомісячну допомогу на ребенка2

Призначається сім'ям москвичів, середньодушовий дохід яких на дату звернення не перевищує 8 тис. руб., на дітей у віці до 16 років (учнів в загальноосвітніх установах - до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення 18 років).

Щомісячне допомога призначається з місяця народження дитини, якщо звернення за його було пізніше б місяців з місяця його народження. При зверненні за допомогою після закінчення зазначеного терміну вона призначається і виплачується за минулий час, але не більше ніж за б місяців до місяця, в якому подано заяву/

З 01.01.2009 право на отримання щомісячної допомоги на дитину поширено на дітей від 16 до 18 років незалежно від факту їх навчання.

1125 ; руб. на дитину

У РУСЗН

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка житлового органу про реєстрацію дитини за місцем проживання спільно з батьком;

- довідка з місця роботи або інший документ, що підтверджує дохід батька (для непрацюючих - трудова книжка або інший документ про останнє місце роботи (навчання, служби ));

- довідка органів РАГС про заснування внесення у свідоцтво про народження відомостей про батька дитини (для самотніх матерів) або матері дитини (для самотніх батьків);

- довідка з загальноосвітнього закладу (на дітей старше 16 років);

- повідомлення органів внутрішніх справ про те, що в місячний термін місце знаходження розшукуваного боржника не встановлено;

- повідомлення уповноваженого федерального органу виконавчої влади про невиконання рішення суду (судового наказу) про стягнення аліментів

в разі проживання боржника в іноземній державі, з яким у Російської Федерації укладено договір про правову допомогу;

- довідка з суду про причини невиконання рішення суду (судового наказу) про стягнення аліментів

3. Спеціальна допомога на дітей у період розшуку батьків, який ухиляється від сплати аліментів

У родині з одним дитиною -1/4 величини прожиткового мінімуму, встановленого Урядом Москви на дитину,

( З 28.11.2008 - 6597 руб),

в сім'ї з двома дітьми - 1/3 величини прожиткового мінімуму, встановленого Урядом Москви на дитину,

в сім'ї з трьома і більше дітьми - 1/2 величини прожиткового мінімуму, встановленого Урядом Москви на дитину

У РУСЗН

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка житлового органу про реєстрацію дитини за місцем проживання спільно з батьком;

- довідка з загальноосвітнього закладу (на дітей старше 16 років);

- повідомлення органів внутрішніх справ про те, що в місячний термін місце знаходження розшукуваного боржника не встановлено;

- повідомлення уповноваженого федерального органу виконавчої влади про невиконання рішення суду (судового наказу) про стягнення аліментів

у разі проживання боржника в іноземній державі, з яким у Російської Федерації укладено договір про правову допомогу;

- довідка з суду про причини невиконання рішення суду (судового наказу) про стягнення аліментів

4.


Щомісячна компенсаційна виплата на відшкодування зростання вартості продуктів харчування на дітей до 3 років

675 руб. на дитину

У РУСЗН

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка житлового органу про реєстрацію дитини за місцем проживання спільно з батьком;

- довідка з місця роботи або інший документ, що підтверджує дохід батька (для непрацюючих - трудова книжка або інший документ про останнє місце роботи (навчання, служби);

- довідка органів РАГС про заснування внесення у свідоцтво про народження відомостей про батька дитини (для самотніх матерів) або матері дитини (для самотніх батьків);

- довідка з загальноосвітнього закладу (на дітей старше 16 років);

- повідомлення органів внутрішніх справ про те, що в місячний термін місце знаходження розшукуваного боржника не встановлено;

- повідомлення уповноваженого федерального органу виконавчої влади про невиконання рішення суду (судового наказу) про стягнення аліментів

в разі проживання боржника в іноземній державі, з яким у Російської Федерації укладено договір про правову допомогу;

- довідка з суду про причини невиконання рішення суду (судового наказу) про стягнення аліментів

5. Щомісячна компенсаційна виплата на відшкодування витрат у зв'язку із зростанням вартості життя на дітей у віці до 16 років (що навчаються в освітніх установах, що реалізують загальноосвітні програми, - до закінчення навчання, але не більше ніж до 18 років)

600 руб. на дитину

У РУСЗН

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка житлового органу про реєстрацію дитини за місцем проживання спільно з батьком;

- довідка з місця роботи або інший документ, що підтверджує дохід батька (для непрацюючих - трудова книжка або інший документ про останнє місце роботи (навчання, служби);

- довідка органів РАГС про заснування внесення у свідоцтво про народження відомостей про батька дитини (для самотніх матерів) або матері дитини (для одиноких батьків);

- довідка з загальноосвітнього закладу (на дітей старше 16 років);

- повідомлення органів внутрішніх справ про те, що в місячний термін місце знаходження розшукуваного боржника не встановлено;

- повідомлення уповноваженого федерального органу виконавчої влади про невиконання рішення суду (судового наказу) про стягнення аліментів у разі проживання боржника в іноземній державі, з яким у Російської Федерації укладено договір про правової допомоги;

- довідка з суду про причини невиконання рішення суду (судового наказу) про стягнення аліментів

ПІЛЬГИ І НАТУРАЛЬНА ПОМОЩЬ4

безкоштовне забезпечення новонароджених комплектами дитячої білизни

всім сім'ям - у пологових будинках

безкоштовний відпустку за рецептами лікарів лікувально-профілактичних установ молочних продуктів дитячого харчування (у т.ч. адаптованих молочних сумішей)

дітям до 2 років (до 15 років - якщо вони страждають хронічними захворюваннями, перелік яких затверджується Урядом

безкоштовне забезпечення лікарськими засобами за результа-цепт лікарів лікувально-профілактичних установ

дітям до 3 років