Порівняльний аналіз кількості абортів в Росії та інших країнах світу.

Ще з радянських часів наша країна є світовим лідером за кількістю абортів у відносному (1 місце) та абсолютному (2 місце після Китаю) вираженні. Радянська Росія першою легалізувала аборти в 1920 р., і їх число в містах (у сільській місцевості в меншій мірі в силу патріархальної традиції) до заборони в 1936 р. був дуже значним. У період офіційної заборони (1936-1955 рр..) Статистика за кількістю нелегальних абортів не зовсім достовірна. З 1955 р. починається вибухове зростання числа абортів, і до 1964 р. в РРФСР був по їх числа побитий сумний рекорд - 5,6 млн. До 1980 р. їх число повільно знижується до 4,5 млн. Порівняльний аналіз кількості абортів в Росії та інших країнах світу проводить радник Президента «Ділової Росії» Олексій УЛЬЯНОВ.

Рис 1.
Кількість абортів в Росії в 1964-2006 рр.., тис.
Тому неправильно пов'язувати проблему абортів з періодом радикальних економічних реформ 1990-х рр.. - З 1960 по 2000 р. в Росії на 1 народження ніколи не доводилося менше ніж 1,5 аборту (рис 3). Більш того, в останнє десятиліття XX століття відбулося саме помітне зниження кількості абортів - майже в 2 рази (з 4,1 до 2,1 млн. - рис 1). Ці цифри включають аборти в державних та приватних установах. Деякі дослідники ставлять під сумнів позитивну тенденцію зниження абортів, посилаючись на велику кількість неврахованих переривань вагітностей у приватних клініках. За нашими оцінками, частка неврахованих статистикою нелегальних абортів могла дійсно зрости в останні роки, проте їх питома вага навряд чи перевищує 10%. Причини - доступність і безоплатність цієї операції в державних медичних установах, відсутність кримінального покарання за проведення абортів з порушенням термінів (тобто на пізніх термінах вагітності) при невисокому рівні доходів більшості населення. Тенденція до зниження продовжилася і в останнє десятиліття. У 2008 р. було вироблено 1260 тисяч абортів. А в 2007 р. вперше за 50 років кількість народжень перевищила в Росії число абортів.

Неправильно також пов'язувати зменшення кількості абортів в Росії зі зміною політики держави. Дійсно, Урядом Росії після 2000 р. були зроблені певні заходи з обмеження кількості абортів - у 2003 р. був скорочений перелік соціальних показань до абортів на пізніх термінах вагітності, у 2007 р. - медичних показань, а в 2009 р. - заборонена реклама абортів . Тим не менш, скорочення числа абортів в 2000-і рр.. сповільнилося в порівнянні з попереднім десятиріччям.

Однак, незважаючи на певні позитивні зрушення, сумна пальма першості залишається за нашою країною. Більш того, зниження абортів було загальною тенденцією для розвинених країн, зокрема, всіх без винятку країн «великої сімки» (рис 2), а також країн СНД і Балтії (рис 3). Більш того, зусилля Уряду ніяк не можна визнати достатніми, оскільки в державах, що відрізняються найбільшими показниками (Білорусія, Україна, країни Балтії) зниження числа абортів після 1995 р. відбувалося швидше, ніж у Росії (рис 3).
Рис 2.
Кількість абортів на 1000 жителів у розвинених країнах та Росії в 1990-х рр..
За всіма відносним показниками Росія істотно випереджає країни з перехідною економікою і розвинені держави, тобто країни, що відрізняються щодо ліберальним законодавством щодо абортів. Так, по відношенню числа абортів на 1000 жителів у 1990-і рр.. розрив зі США був 3-4 кратним, а з ФРН - 15-кратним. Підкреслимо, мова не йде про країнах, що розвиваються, в більшості з яких число абортів мінімально (рис 4).

Рис 3.
Динаміка кількості абортів в країнах СНД і Балтії в 1960 - 2008 рр.., на 100 народжень
Аналогічна ситуація складається при використанні іншого показника - кількості абортів на 1000 жінок фертильного віку, тобто віку, коли жінка фізично здатна народити дитину (рис 4). Найбільш близькі до Росії показники в України, Китаю, США та Австралії (2-3 кратний розрив у 2007 р.). При цьому перенаселений Китай проводить свідому політику стримування народжуваності. США і Австралія - ??одні з небагатьох розвинутих країн, котрі не відчувають демографічних проблем. А в країнах Західної Європи, так само відчувають демографічні труднощі, кількість абортів на 1 жінку нижче вже в 3,5-7 разів.

Рис 4.
Кількість абортів в найбільших країнах світу на 1000 жінок 15-44 років, 2007 р.
Третій використовуваний відносний показник - число абортів на 100 народжень. Навіть при порівнянні з сусідами по СНД, і навіть з урахуванням зниження в останні роки Росія різко виділяється на загальному фоні. При цьому необхідно відзначити, що Білорусь, Україна, Молдова і країни Балтії відносяться, поряд з Росією, до країн-світових лідерів за відносною числу абортів. Примітно, що якщо в 1980-1990-х рр.. кількість абортів на 100 народжень в Білорусії та Естонії було на рівні російських, то в 2008 р. - нижчими більш ніж в 2 рази. Україна, найбільша після Росії країна на пострадянському просторі, і найбільш близька в етнокультурному плані, де рівень життя і народжуваність нижче, а соціально-економічна ситуація гірша, робила в 2008 р. в 2,9 рази менше абортів на 1 народження!

Отже, число абортів на 1 народження в Росії завжди була найвищою за останні 50 років серед всіх 15 держав пострадянського простору. При цьому у всіх країнах в останні роки число абортів знижувалося, причому швидше це зниження відбувалося в країнах-«лідерів» - Балтії, Білорусі і України. Сумне виняток становила Росія - на рис. 3 чітко видно, що відрив від Білорусі та Естонії наростає. Більш того, з 2007 року в СНД не залишилося жодної країни, що робить аборти з менш ніж дворазовим розривом від Росії (рис 5).
Примітний факт: на загальноукраїнському тлі виділяється Москва з рівнем абортів у 3-4 рази менше среднероссийских , опиняючись на рис 4 між Францією та Канадою, а на рис 5 - на рівні Вірменії та Україні.

Рис 5.
Кількість абортів на 100 народжень в країнах СНД, 2008 р .