Роль вітамінно-мінерального комплексу в терапії невиношування вагітності ..

Автори:

Сидорова Іраїда Степанівна - член-кореспондент РАМН, професор, доктор медичних наук, зав. кафедрою акушерства і гінекології ФППОВ ММА ім. І.М. Сєченова,

Унаняна Ара Леонідович - доктор медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології ФППОВ ММА ім. І.М. Сєченова.

Невиношування вагітності є однією з найбільш актуальних проблем у сучасному акушерстві та гінекології, що має не тільки медичне, а й соціально- економічне значення. Частота на сьогоднішній день складає 15-27% від загального числа всіх виявлених вагітностей (6,13). До 85% викиднів припадає на частку першого триместру вагітності, інші 15% - переривання в другому і третьому триместрі.

Практично невиношування вагітності - це універсальний, інтегрований відповідь жіночого організму на будь-яке виражене неблагополуччя в стані здоров'я вагітної, плоду, навколишнього середовища та багатьох інших факторів. Поняття невиношування вагітності включає в себе мимовільне переривання вагітності в терміни від зачаття до 37 тижнів. Переривання вагітності в терміни від зачаття до 22 тижнів - називають мимовільним абортом (викиднем). Переривання вагітності в терміні 22 - 37 тижнів називають передчасними пологами.

Етіологія невиношування надзвичайно різноманітна і залежить від багатьох факторів. В даний час немає вичерпної класифікації причин невиношування вагітності. За мабуть, це обумовлено тим, що важко звести в єдину систему все різноманіття причин, ведучих до переривання вагітності. Мимовільний викидень часто є наслідком не однієї, а декількох причин, що діють одночасно (13).

В даний час розрізняють безліч факторів, що призводять до виникнення невиношування вагітності: генетичні; ендокринні; імунологічні (аутоімунні, аллоіммунние); інфекційні; тромбофіліческіе; патологія матки (вади розвитку, генітальний інфантилізм, гіпоплазія матки, міома матки, аденоміоз, істміко - цервікальна недостатність, внутрішньоматкові синехії) і ін

Слід відзначити, що, незважаючи на, велика кількість факторів, що сприяють невиношування вагітності, дія їх на кінцевому етапі однотипно і полягає в зміні функціонування клітинних і субклітинних структур, взаємопов'язаних з процесами перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) (10,12,19). Продуктів, що утворюється в результаті ПОЛ, в даний час відводиться головна роль у механізмі пошкодження клітин (1, 3). При підвищенні ПОЛ активізується складна багатокомпонентна антиоксидантна система (АОС) організму, яка захищає органи і тканини від надлишкового переокислення (4).

АОС людини - це система, що блокує освіта високоактивних вільних радикалів (активні форми кисню). Продукція вільних радикалів, що призводить до окислення ліпідів клітинних мембран, є одним з найбільш потужних стимулів, що ушкоджують клітини і тканини (7,18).

Активні форми кисню хімічно дуже агресивні : вони ушкоджують білки і ДНК а, головне, викликають перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) - процес, що веде до важкого пошкодження мембран.

Отже, враховуючи універсальний характер взаємодії активних форм кисню, ПОЛ, велике значення при оцінці стану хворих з невиношуванням вагітності приділяється антиоксидантної системі організму. Слід також відзначити, що між показниками ПОЛ та імунного статусу існують кореляційний взаємозв'язок, що свідчить про те, що структура і функція клітин імунної системи залежить від балансу про-і антиоксидантних систем організму.

М.М. Крайнова, Т.Є. Азарнова, В.І. Розіна у власних дослідженнях показали, що при фізіологічно протікає вагітності ПОЛ та АОС встановлюються на новому, більш високому рівні, який відображає компенсований процес адаптації організму вагітної жінки (9). Проте рівень реактивних радикалів залишається стабільним, що зумовлено наростанням активності основних антиоксидантних ферментів (11,16).

На думку Т.П. Князєвої загроза переривання вагітності є стресовою ситуацією для організму, при якому відбувається зсув окислювально-оксидантного рівноваги в напрямку домінування активації ПОЛ, що вимагає медикаментозної корекції антиоксидантами (6).

Згідно результатами дослідження, отриманими Є. Р. Плеханова, застосування вітамінно-мінерального комплексу сприяє нормалізації рівня ПОЛ, на тлі прийому спостерігається тенденція до зниження вмісту продуктів ПОЛ в сироватці крові у хворих з невиношуванням вагітності, що веде до нормалізації окисно-антиоксидантної рівноваги (12) . За даними автора при індивідуальному попарному порівнянні отриманих показників з нормою виявлена ??тенденція до стабілізації клітинних мембран еритроцитів у пацієнток із загрозою переривання вагітності, які брали вітамінно-мінеральний комплекс, що свідчить про стабілізацію АОС крові, а у 95% пацієнток із загрозою переривання вагітності при проведенні комплексної терапії, в яку входили вітаміни і мінерали, зазначено усунення симптомів загрози передчасних пологів і пролонгування вагітності до 40 тижнів.

Отже, очевидно, що стимуляція природних антиоксидантних систем, привнесення екзогенних антиоксидантів - один з ключових моментів комплексної консервативної терапії та профілактики невиношування вагітності. Для запобігання або корекції оксидативного стресу застосовуються різні антиоксиданти, вітамінно-мінеральні комплекси, які мають різною силою захисного відповіді. Серед відомих натуральних і синтетичних антиоксидантів, крім вітамінів E і С, відомі бета-каротин, ряд мікроелементів (селен) і ін

Вітамін Е сильний антиоксидант , що перешкоджає утворенню токсичних біохімічних продуктів в крові (внаслідок перекисного окислення), сприяє зниженню активності окисного стресу, стабілізує клітинну мембрану, захищає клітинні структури від руйнування вільними радикалами, регулює синтез білків і проліферацію клітин, бере участь у біосинтезі гема, покращує процеси тканинного дихання, активує синтез білка, імуноглобулінів і факторів неспецифічного захисту (20).

Вітамін А бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції синтезу білків, сприяє нормальному обміну речовин, функції клітинних і субклітинних мембран. За даними деяких авторів даний вітамін сприяє нормальному метаболізму стероїдних гормонів (2).

Вітамін А надходить в організм у вигляді каротиноїдів і ретинолу. Каротиноїди, найбільше значення з яких має бета-каротин, в результаті метаболічних перетворень у печінці утворюють вітамін А. Необхідно відзначити, що у зв'язку з ризиком передозування і інтоксикації при тривалому застосуванні препаратів вітаміну А, доцільно використання бета-каротину, так як він не володіє токсичними ефектами при накопиченні в організмі. Перетворення бета-каротину в біологічно активну форму вітаміну А відбувається лише в необхідних організму кількостях. Також слід зазначити, що засвоєння вітаміну А залежить від вмісту жирів в дієті та стану шлунково-кишкового тракту, що у свою чергу робить переважніше прийом водорозчинних форм вітаміну, що володіють високою біодоступністю (5).

Вітамін С є потужним антиоксидантом, грає важливу роль в регуляції окислювально-відновних процесів, бере участь у синтезі позаклітинного матриксу, в обміні фолієвої кислоти та заліза, а також у синтезі стероїдних гормонів і катехоламінів (17).

Селен - потужний антиоксидант, який контролює процес перекисного окислення ліпідів, і захищає клітини від руйнівної дії вільних радикалів.


Селен відіграє важливу роль у роботі ферментів. Він є складовою частиною ферменту глютатіонпероксидази. Селен і глютатіонпероксидази послаблюють негативну дію вільних радикалів, активізують імунну захист, впливають на утворення антитіл (2,15).

За даними багатоцентрових досліджень дефіцит фолату веде до порушення синтезу нуклеїнових кислот і білка, наслідком чого є гальмування зростання і ділення клітин, що істотно підвищує ризик виникнення вроджених вад, обумовлених дефектами нервової трубки, гіпотрофії і недоношеності, а також до збільшення частоти невиношування вагітності (8, 14, 15).

Необхідно зазначити, що відсутність значущих побічних ефектів при прийомі більшості синтетичних вітамінів і мінералів ще один важливий факт, що дозволяє додатково аргументувати доцільність застосування антиоксидантних препаратів в процесі комплексної консервативної невиношування вагітності.

Слід також зазначити, що застосування вітамінно-мінеральних комплексів при невишіваніі вагітності обумовлене не лише корекцією антиоксидантного статусу, а й у зв'язку з ростом плода і збільшенням власної маси тіла материнського організму, необхідного для забезпечення розвитку плода, що вимагає додаткових витрат енергії, внаслідок чого потреба організму вагітної жінки у вітамінах і мінералах різко підвищується.

Отже, у зв'язку з вищепереліченим видається цілком виправданим застосування комплексу вітамінів і мінералів з антиоксидантною дією для профілактики і терапії невиношування вагітності.

Ряд досліджень проведених на високому методологічному рівні із застосуванням сучасних методик, показали, що застосування вітаміномінеральних і полівітамінних комплексів нерідко супроводжується взаємодією компонентів, погіршують всмоктування або обмін вітамінів в організмі (14,15). Слід зазначити, що існує три типи взаємодії вітамінів і мінералів (нейтральний, анігіляція, синергізм), з них особливо ефективним є синергетичне взаємодію, при якому має місце взаємне посилення корисних властивостей кожного з елементів комплексу, тобто максимально ефективним вітамінно-мінеральним комплексом слід вважати препарат, який об'єднує синергетичні ефекти при виключенні антагонізму мікронутрієнтів.

Слід зазначити, що після проходження етапу шлунково-кишкового всмоктування в систему гомеостазу мікроелементи можуть взаємодіяти між собою на біологічному рівні незалежно від взаємодії при абсорбції, що може призводити як до синергізму, так і до антагонізму за кінцевим результатом фізіологічного ефекту.

Для того щоб засвоєння компонентів вітамінно-мінерального комплексу було максимальним , необхідно виключити негативні (антагоністичні) взаємодії мікронутрієнтів і врахувати позитивні (синергічні) взаємодії. Найбільш раціональний для цього спосіб - поділ прийому мікронутрієнтів протягом дня (15).

Таким чином, з урахуванням особливостей антиоксидантної системи в патогенезі невиношування вагітності, використання вітамінно- мінеральних комплексів є обгрунтованим, безпечним і дієвим способом додаткової фармакологічної корекції. Слід зазначити, що особливо ефективним є комплексне призначення комплексних вітамінно-мінеральних препаратів, що містять весь набір антіоксідантнихов препаратів (бета-каротин, вітаміни С, Е і селен), тому що при цьому відбувається не тільки сумація ефектів, але і синергетичне дію з посиленням позитивних впливів, пов'язане з наявністю в організмі єдиної системи антиоксидантного захисту, у тому числі спрямованої на профілактику невиношування вагітності.

Список літератури

1. Агаджанова Л.М. Перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний

статус у системі мати-новонароджений при фізіологічній вагітності

і вагітності з урогенітальною інфекцією в анамнезі. Автореф. дис.

... канд. мед. наук. Єреван, 1999.

2. Баскаков В.П., Цвелев Ю.В., Кіра Є.Ф. Ендометріоїдна хвороба.

-СПб.: ТОВ «Видавництво Н-Л». - 2002. - 452 с

3. Бурмістров С.О., Опаріна Т.І., Прокопенко В.М. та ін Показники

процесу деградації білків та антиоксидантної системи при нормальній

вагітності. Акуш. і гінеколо. 2001; 6: 17-20.

4. Владимиров Ю . А. Біофізика. 1987; 32 (5): 830-44.

5. ; Ключников С.О., Гнетнева Є.С., Нечаєва Н.Л. Мікронутрієнти вітамін

А і бета-каротин. Доцільність застосування.//Педіатрія. 2007; 6.

6. Князєва Т.П. Загроза переривання вагітності і значення в системі

антиоксидантного захисту в діагностиці і профілактиці. Автореф. дис.

... канд. мед. наук. Барнаул, 1997.

7. Коваленко Т.Д., Саркісян О.Г.//Роль антиоксидантної ферментативної

системи в патогенезі міоми матки//

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції студентів і

молодих вчених з міжнародною участю «Молодь і наука: підсумки і

перспективи» 2006 р. стор. 81

8. Коденцова В.М. , Вржесінская О.А., Лукоянове О.Л., Вітаміни в

харчуванні годуючої жінки та її дитини, Гінекологія, т. 4, № 4, 2002

9. Крайнова М.М., Азарнова Т.Є., Розіна В.І. та ін Біохімічні

зміни в фетоплацентарної системі

мати-плацента-плід у процесі підготовки організму жінки до пологів при

ускладненої вагітності. Вісн. зростав. Ассоц. Акуш. і гінеколо. 1998; 3: 25-7.

10. Ланкін В.З., Тіхазе А.К., Беленков Ю.М. Антиоксиданти в комплексній

терапії атеросклерозу: pro et contra. М.: Медіпрактіка-М, 2003; 40.

11. Нагайцев В. М. Значення показників оксидантного стану і

активності антиоксидантних ензимів при прееклампсії. Автореф. дис. ...

канд. мед. наук. М., 2000.

12. Плеханова Є.Р. Антиоксиданти в комплексній терапії загрози

передчасних пологів//Журнал для практичних лікарів «Гінекологія».

- Том 09/N 1/2007

13. Сидельникова В.М. Звична втрата вагітності. М.: Тріада,

2002; 268-76.

14. ; Стрижаков А.Н., Буданов П.В. Cінергічная вітамінотерапія - основа

оптимізації передгравідарної підготовки і ведення вагітних Питання

гінекології, акушерства та перинатології, 2006

15. Ших Є.В. Ефективність вітамінно-мінеральних комплексів з точки

зору взаємодії мікронутрієнтів Фармацевтичний Вісник № 37

(358), 2004

16. Brandes RP, Koddenberg G, Gwinner W et al. Role of increased production

of superoxide anions by NAD (P) H oxides and xanthine oxidase in prolonged

endotoxemia. Hypertension 1999; 33 (5): 1243-9.

17. Brown DJ , Goodman J. A review of vitamins A, C, and E and their relationship

to cardiovascular disease.//Clin Excell Nurse Pract. 1998 Jan; 2 (1) :10-22.

18. Burdon R ., 1995. Superoxide and hydrogen peroxide in relation to mammalian

cell proliferation. Free Radical Biol. Med. 18, pp. 775-794.

19. Faller DV. Endothelion cell responses to hypoxic stress. Clin Exp Pharmacol

Physiol 1999; 26 (1): 74-84.

20. ; Thabet MA, Chan JC. Vitamin E in renal therapeutic regiments.//

Pediatr Nephrol. 2006 Dec; 21 (12) :1790-801

//