Гени.

"Роз'ясніть, будь ласка, детальніше про кодування генами органів і ділянок тіла, а то что-то я не можу зрозуміти".

-= nikkon forever =-

Довгий час ген розглядали як частину спадкового матеріалу (одиницю), що забезпечує розвиток певної ознаки організму. Але яким чином функціонує ген, залишалося неясним. У 1945 р. Дж. Бідлом і Е. Татум була сформульована гіпотеза, яку можна виразити формулою " Один ген - один фермент ". Пізніше було показано, що багато білки-ферменти мають четвертинну структуру (що складається з декількох простих білків (поліпептидних ланцюгів, поліпептидів)), який кодується різними генами. Тому формула, що відображає зв'язок між геном і ознакою, була дещо перетворена: " Один ген - один поліпептид ".

Отже, ген являє собою елементарну одиницю функції спадкового матеріалу. Це означає, що фрагмент молекули ДНК, що відповідає окремому гену і визначальний, завдяки що міститься в ньому біологічної інформації, можливість розвитку конкретної ознаки, є далі неподільним у функціональному відношенні.

Під ознакою розуміють одиницю морфологічної, фізіологічної, біохімічної, імунологічної, клінічної та будь-який інший дискретності (переривчастості) організмів, тобто окреме якість чи властивість, за яким вони відрізняються один від одного. Більшість особливостей організмів або клітин відноситься до категорії складних ознак, формування яких вимагає синтезу багатьох речовин, в першу чергу, білків зі специфічними властивостями - ферментів, іммунопротеінов , структурних, скорочувальних, транспортних та інших білків.


Простіше кажучи, єдиний вид молекул в клітині, які гарантують нашу індивідуальність, - це ДНК.

У основі людини, як і будь-якого іншого організму, лежать два набори генів. Один з них передається у спадок від матері, інший - від батька. Кожен набір генів містить інформацію про видовий приналежності (в даному випадку, що ми - люди, а не тварини), расової, національної та індивідуальної. У процесі розвитку людини його набір генів ( генотип ) взаємодіє з середовищем, в результаті реалізується фенотип , тобто зовнішній вигляд людини.

Гени у клітинах всіх організмів, включаючи людину, не тільки зберігають інформацію, а й працюють: подвоюються, міняють своє розташування в хромосомах (рекомбінують). І хоча всі ці процеси протікають дивно акуратно і точно, тим не менш, іноді відбуваються помилки - мутації. Все це лежить в основі нормальної природної мінливості генетичного апарату клітин.

Щось цікаве

" ; Тяга до м'язів закарбувала в жіночі гени. До чоловічим м'язам, запевняють генетики, їх тягне нестримна сила природного інстинкту. Та й чи могло бути інакше? Генетика підлог формувалася в первісні часи, коли жінка могла сподіватися тільки на чоловічу силу. Вважається, що мисливець-воїн залишився зразком на всі часи. І якою б дорогою краватка чоловік сьогодні не надів, жінка в першу чергу прикидає, як би він виглядав в леопардовій шкурі ".

Андрій Семенов

//