Туберкульоз - вбивця бідних і не тільки їх.

Туберкульоз - хронічне інфекційне захворювання, збудником якого є відкритому тая німецьким вченим Кохом в 1882 р. і названа його ім'ям паличка. Хвороба вражає всі органи, але частіше за все легені (83-88%). Сьогодні спостерігається новий етап масового розпрощався-поранення цього захворювання, особливо в нашій країні.

Особливості перебігу хвороби

Класичними симптомами легеневого, тобто самого розпрощався-пораненого туберкульозу є кашель, лихоманка, втрата маси тіла, кровохаркання, слабкість і часті поти, особливо по ночах або під ранок.

Позалегеневий туберкульоз мо-жет розвиватися в будь-якому органі, але найбільш небезпечні ураження нирок, кісток, оболонок мозку.

Найбільш характерна різноманіт-ного роду лихоманка. Водночас із підвищенням температу-ри, а часом і до неї з'являються дратівливість або, навпаки, апатія, безсоння або сонливий-с-, прискорене серцебиття, поганий апетит, нудота, головний біль. У період активізації мо-жет спостерігатися кашель з мок-ротою, яка містить слиз і гній. У деяких хворих відзначає-ся біль у грудях, кашель з кров'ю.

Ці ознаки виражені значи-тельно при спалаху процесу, ко-ли ж він затихає - нечіткі або відсутні зовсім, створюючи ілюзію благополуччя. Більше того, у хворих взагалі може не бути симптомів туберкульозу, а майже 1/3 з них на ранніх стаді-ях навіть відчувають себе цілком задовільно. Тому при будь-яких, у тому числі і найменших побоюваннях - Експрес-тест на активний туберкульоз ніколи не здасться марним і несвоє-евременним.

Складнощі лікарської діагностики

Про них треба пам'ятати постійного але, як і про можливі непроиз-вільних лікарські помилки, зумовлених специфічними особливостями перебігу захворювань-ня. Адже лабораторна діагнос-тика туберкульозу - процес дос-таточно складний, трудомісткий і багатопрофільний. Так, яких призначає моє лікарем рентгенологічне дослідження не завжди позволя-ет відрізняти активну форму ту-беркулеза від неактивною.

Туберкулінова шкірна проба (друга головна складова традиційної стаціонарної діаг-стики) розрахована на поклади- ; тільну реакцію на наявність ту-беркулезной інфекції. Проте у людей з пригніченою імунною сі-стемой така реакція може по-загально відсутнім. Бактеріоло-ня дослідження мокротиння, сечі збільшують ймовірність правильного діагнозу, але теж не гарантують його, оскільки є ряд захворювань, симптоми яких ідентичні симптомам туберку-заліза (наприклад, рак і абсцес ліг-кого).

Таким чином, для проведеія тестів на туберкульоз з вико-ристанням лабораторно-клінічних методів потрібні висококваліфікова-ваних лікарський персо-нал і дорогі матеріали, неодноразові відвідування медуч-нов, що, природно, при нинішніх ринкових умовах і труднощі забезпечення якісною медичною допомогою связа-но з серйозними матеріальними і моральними витратами.

Тест, потрібний усім

Домашній експрес-тест простий, зручний і економічний. Він не тільки дозволяє максимально уникнути колишньої громіздкою і трудомісткою діагностичної процедури, але і, зводячи її до мінімуму, в значній-ною мірою страхує від таких частих при визначенні даного захв-вання діагностичних помилок, особливо на найважливішій ранньої ста-дії перебігу хвороби.

Експрес-тест повинен бути під рукою не тільки при вишеотме-чинних симптомах.

Особливо важлива домашня діагностика з урахуванням того факту, що скарги , пов'язані з туберкульозом, лікарі нерідко можуть відносити зовсім до іншої патології а також тому, що харкотиння, сеча, гній і будь-яка тканина, що відправляється на аналіз, не проходить досліджень на туберкульоз без спеціальних вказівок лікаря.

Унікальність методу

Експрес - тест на активний турберкулез; це швидкий якісно-ний скринінговий тест, спрямований на виявлення специфічних антитіл у людини до паличок Коха ( М. tuberculosis) в сироватці, плазмі та, що важливо для домашнього тестування, цільної крові.

Даний метод характеризується унікальним поєднанням соедине-ний антііммуноглобулінов людини з барвником і білків (А60) штаму BCG високого очищення для специфічного виявлення ан-тител до палички Коха.

Чутливість методу була доведена до 200 одиниць згідно з раніше проведеним дослідженням, яке дозволило встановити це по-граничне значення, як найбільш відповідну необхідної спе- цифічні, чутливості і передбачуваності для серологічес-кого туберкулінового тесту.

Як працює тест

При відсутності антитіл до віз-будителя туберкульозу ніяких смуг в тестовій зоні можемо бачити. Реагує суміш про-должает протікати через адсор-бірующее пристрій, проходячи через тестову і контрольну зони. Незв'язаних сполук взаємодіють з реактивами в контрольній зоні, викликаючи обра-тання смуги бурого кольору, і тим самим вказуючи, що тест працює нормально і аналіз про-веден правильно.

Позитивний результат

З'являються дві бурі смуги: одна в зоні контролю «С», друга-в зоні тесту «Т», що вказують, що антитіла до мікробактерія ту-беркулеза були виявлені.

Зверніть увагу: Результат тесту може читатися, як толь-ко кольорова смуга з'являється в тест-зоні «Т».


У більшості різко-позитивних випадків кольорова смуга з'являється в тест-зоні «Т» трохи раніше і вона трохи яскравіше, ніж смуга в контрольній зоні «С». У слабопозитивний випадках кольорова смуга з'являється у віконечку контролю «С» трохи раніше і вона трохи яскравіше, ніж смужка у віконечку тесту «Т».

Зверніть увагу!

Найбільша захворюваність туберкульозом припадає на насе-ня великих міст, а найбільшу групу ризику становлять найбідніші представники всіх етнічних груп. Пацієнти з ним-мунодефіцітом, включаючи ВІЛ-інфікованих, також входять до груп-пу ризику.

Класичні ознаки легеневого туберкульозу - кашель , лихо-Радка, втрата ваги, кровохаркання і нічні поти. Однак у пацієнтів та можуть бути один-два симптоми, а іноді вони взагалі повністю відсутні.

Пам'ятайте, що неадекватне застосування ліків призводить до фор-мування множинної лікарської стійкості мікобактерій туберкульозу.

Пацієнти з відкритою формою туберкульозу зазвичай госпіталізі-ються на перші два тижні лікування.

Значному ризику піддаються члени сім'ї хворого, хоча до лікаря часто звертаються і стурбовані знайомі пацієнта. Особи, які не мали постійного і тісного контакту з пацієнтом, піддавалися меншому ризику захворювання

Три можливі варіанти позитивних результатів:

Дві темні, однакові за інтенсивністю кольорові смуги у віконечку тесту «Т» і в віконечку контролю «С».

Одна яскрава смуга у віконечку тесту «Т» і більш слабка - у віконечку контролю «С».

Одна слабка смуга у віконечку тесту «Т» і більш яскрава смуга - у віконечку контролю «С».

Чутливість тесту на туберкульоз настільки висока, що отримання позитивного результату при діагностиці (виявлення антитіл до мікробактерія туберкульозу) випереджає розвиток у пацієнтів клінічних симптомів активного туберкульозу.

Негативний результат

З'являється смуга тільки у віконечку контролю« С ». Другий видимої смуги у віконечку тесту «Т» немає, і це вказує, що антитіла до М. tuberculosis не були виявлені.

Тест показує негативні результати у здорових і вакцинованих людей.

Якщо при первинному тестуванні був отриманий негативний результат, однак підозра на туберку-кульозу все ще залишається, то необхідно зробити повторну перевірку у даного пацієнта через 2-7 тижнів. У подібних випадках, а також у всіх випадках тестування з позитивним результатом необ-хідно вдатися до традиційних діагностичних процедур і клінічному обстеженню у лікаря-фтизіатра.

конецформиначалоформи Цифри і факти

Щорічно від туберкульозу вмирає близько 3 млн. чоловік в світі і в два рази більше захворює знову.

У Росії число хворих збільшується кожен рік на 20%, а помирає понад 20 тис. чоловік - більше, ніж від усіх інфекційних захворювань.

У РФ на туберкульоз хворіють вже понад 3,5 млн. чоловік, причому більше 350 тис. - його ак-тивними, небезпечними формами. Майже половина хворих у на-шей країні - люди від 20 до 39 років.

До 2005 року прогнозує-ся, що захворюваність туберку-кульозу може подвоїтися.

У загальній смертності від ін-Фекціон хвороб туберку-ліз займає перше місце.

Групи ризику

Найбільший приріст захворюваності спостерігається у великих містах, особливо серед жебраків і безпритульних всіх етнічних груп. Пацієнти з імунодефіцитом, включаючи обумовлений ВІЛ-ін-фекции, також належать до групи підвищеного ризику. Війна, що епідемія СНІДу, несом-ненно, посилила інтерес до лікування туберкульозу, особливо у випадках атипових мікобактерій. Підви-шенний інтерес представляє поява множинної лікарської стійкості мікобактерій, яка часто зустрічається в групі ВІЛ-інфікованих.

При непорушеному імунітет провідними чинниками, якими обумовлена ??схильність до туберкульозу, залишаються перенаселеність і недостатнє харчування, перебування у в'язницях, ізолятів-рах і т. п.

Бездомні, особливо страждають алкоголізмом і наркоманією, складають групу підвищеного ризику. Реальну захворюваність у цій групі оцінити нелегко.

Анамнез і симптоми

Симптоми, пов'язані з результатами рентгенографії: кашель , біль у грудях і кровохаркання

Лихоманка й нічні поти

Втрата маси тіла

Втрата соціального статусу

Пацієнт відноситься до етнічної групи, у якої висока забо-леваемость туберкульозом

Пацієнти, проліковані внутрішньовенним введенням ліків, або з наркоманією в анамнезі

Туберкульоз в сімейному чи індивідуальному анамнезі

Вторинний імунодефіцит з-за ВІЛ-інфекції, лікарських препаратів або гематологічних злоякісних захворювань

Недавня поїздка в регіон з високою захворюваністю туберку-лезом

Посилання: http://www. domtest.ru/info16.htm Тест на туберкульоз, діагностика в домашніх умовах.

або http://www.domtest.ru Інтернет-магазин DomTest.Ru всі тести для домашньої діагностики

//