Чоловік і жінка: все, як у комп'ютері.

Комп'ютеризація торкнулася в нашому житті буквально все: починаючи з роботи і закінчуючи відносинами. А машини то ці працюють, між іншим, аналогічно тому, як розвиваються людські відносини. Сумніваєтеся? Тоді подивитеся які на які команди відповідають люди (чоловіки і жінки) і веб-сервери.
Чоловік як web-сервер
100 Continue - так, так, продовжуй!
101 Switching Protocols - а може, мине?
200 OK - пивко? звичайно!
201 Created - а я й не знав, що можу мати дітей!
202 Accepted - ну добре, давай ти зверху
203 Non-Authoritative Information - ти мені все життя брехала!
204 No Content - дорога, в тебе словесний понос
205 Reset Content - може, передумаєш?
206 Partial Content - ти мені чогось недоговорює!
300 Multiple Choices - як багато дівчат хороших ...
301 Moved Permanently - забудь мене назавжди!
302 Found - о! заначка!
303 See Other - шукай собі іншого ідіота
304 Not Modified - вона знову не дала
305 Use Proxy - тебе - тільки з гумкою
307 Temporary Redirect - я сьогодні на форумі, давай завтра?
400 Bad Request - а "будь ласка" сказати?
401 Unauthorized - це точно від мене?
402 Payment Required - двадцятку до понеділка
403 Forbidden - до подруги? проти ночі?
404 Not Found - де ж ця штука???
405 Method Not Allowed - ще не готовий до шлюбу
406 Method Not Acceptable - ні, просто гей
407 Proxy Auth. Required - а в тебе точно є довідка?
408 Request Timeout - запізнюється ...
409 Conflict - сьогодні футбол
410 Document Removed - я тебе більше не знаю!
411 Lenght Required - ну давай ж, давай!
412 Precondition Failed - ой, де ж ця штука?
413 Request Entity Too Large - все відразу?
414 Request-URI Too Large - куди-куди ти мене послав???
415 Unsupported Media Type - з твоїм-то вагою?
416 Requested Range Not Satisfiable - що, тільки поцілуватися?
417 Expectation Failed - а ліфчик в тебе розміру на два більше ...500 Internal Server Error - був, гм, важкий день.
501 Not Implemented - обійдемося без нього
502 Bad Gateway - я в тебе не перший?
503 Service Unavailable - сьогодні знову футбол
504 Gateway Timeout - дай хоч віддихатися!
505 HTTP Version not supported - а я цієї пози не знаю

Жінка як web-сервер

400 ВАD Rеquеst - побачення без букета.
401 Unаuthоrizеd - заміжня.
402 Рауmеnt Rеquirеd - вечеря при свічках.
403 Fоrbiddеn - руки геть!
404 Nоt Fоund - сьогодні я гуляю з подругами.
405 Меthоd Nоt Аllоwеd - Hее, струму не ззаду ...
406 Меthоd Nоt Ассерtаblе -... тільки не смоктати!
407 Рrоху Аuth. Rеquirеd - треба запитати маму.
408 Rеquеst Тimеоut - знаєш, скільки ти вже не дзвонив?
409 Соnfliсt - що це там за блондинка вчора була?
410 Dосumеnt Rеmоvеd - хочу розлучення!
411 Lеnght Rеquirеd - Що?! Це ти називаєш довгим?
412 Рrесоnditiоn Fаilеd - Що?! У тебе немає презерватива?
413 Rеquеst Еntitу Тоо Lаrgе - ТАКИЙ не влізе!
415 Unsuрроrtеd Меdiа Туре - не-е-е, вчотирьох не интерестно.
500 Intеrnаl Sеrvеr Еrrоr - місячні.
501 Nоt Imрlеmеntеd - ще ніколи не пробувала.
502 ВАD Gаtеwау -... фууу, солоно!
503 Sеrviсе Unаvаilаblе - голова болить.
504 Gаtеwау Тimеоut - це вже все ?!!!!