Види і роль емоцій в житті людини - емоції.

Емоції - особливий клас суб'єктивних психологічних станів, що відбивають у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємного або неприємного, відношення людини до світу і людей, процес і результати його практичної діяльності. До класу емоцій ставляться настрої, почуття, афекти, пристрасті, стреси. Це так звані 'чисті' емоції. Вони включені у всі психічні процеси і стани людини.
Будь-які прояви його активності супроводжуються емоційними переживаннями. У людини головна функція емоцій складається в тому, що завдяки емоціям ми краще розуміємо один одного, можемо, не користуючи мовою, судити про стани один одного і краще настроюватися на спільну діяльність і спілкування. Чудовим, наприклад, є той факт, що люди, що належать до різних культур, спроможні безпомилково сприймати й оцінювати вираження людської особи, визначати по ньому такі емоційні стани, як радість, гнів, сум, страх, відраза, подив. Це, зокрема, відноситься і до тих народів, які взагалі ніколи не перебували у контактах один з одним.
Даний факт не тільки переконливо доказує уроджений характер основних емоцій і їхньої експресії на особі, але і наявність генотипів обумовленої спроможності до їхнього розуміння в живих істот. Це, як ми вже бачили, ставиться до спілкування живих істот не тільки одного виду один з одним, але і різних видів між собою. Добре відомо, що вищі тварини і людина спроможні по вираженню особи сприймати і оцінювати емоційні стани один одного.
Порівняно нещодавно проведені дослідження показали, що антропоїди так само, як і людина, здатні не тільки "читати" по обличчю емоційні стану своїх родичів, а й співпереживати їм, відчуваючи, мабуть, при цьому такі ж емоції, як і те тварина, якій вони співпереживають.


В одному з експериментів, де перевірялася подібна гіпотеза, людиноподібна мавпа змушена була спостерігати за тим, як на її очах карають іншу мавпу, яка при цьому відчувала зовні яскраво проявляється стан неврозу. Згодом виявилося, що аналогічні фізіологічні функціональні зміни були виявлені і в організмі 'спостерігача' - тієї мавпи, яка просто дивилася, як у її присутності карають іншу. Однак вродженими є далеко не всі емоційно - експресивні висловлювання. Деякі з них, як було встановлено, купуються прижиттєво в результаті навчання і виховання. У першу чергу даний висновок ставиться до жестів як способу культурно обумовленого зовнішнього вираження емоційних станів і афективних відносин людини до чого-небудь.
Життя без емоцій так само неможлива, як і без відчуттів. Емоції, стверджував знаменитий натураліст Ч. Дарвін, виникли в процесі еволюції як засіб, за допомогою якого живі істоти встановлюють значимість тих чи інших умов для задоволення актуальних для них потреб. Емоційно-виразні рухи людини - міміка, жести, пантоміміка - виконують функцію спілкування, тобто повідомлення людині інформації про стан мовця та його ставлення до того, що в даний момент відбувається, а також функцію впливу - надання визначеного впливу на того, хто є суб'єктом сприйняття емоційно-виразних рухів. Інтерпретація таких рухів сприймає людиною відбувається на підставі співвіднесення руху з контекстом, у якому йде спілкування.