Механізми психологічного захисту - психологічний захист.

Описано багато механізмів психологічного захисту. Охарактеризуємо коротко основні з них:
1. Витіснення.
Це процес мимовільного усунення в несвідоме неприйнятних думок, мотивів або почуттів. Фрейд докладно описав захисний механізм мотивованого забування. Він відіграє істотну роль у формуванні симптомів. Коли дія цього механізму для зменшення тривожності виявляється недостатнім, підключаються інші захисні механізми, що дозволяють витісненому матеріалу усвідомлюватися в перекрученому вигляді. Найбільш широко відомі дві комбінації захисних механізмів:
а) витіснення + зсув. Ця комбінація сприяє виникненню фобічних реакцій. Наприклад, нав'язливий страх матері, що маленька донька захворіє важкою хворобою, являє собою захист проти ворожості до дитини, що поєднує механізми витіснення і зміщення;
б) витіснення + конверсія (соматична символізація). Ця комбінація утворює основу істеричних реакцій.
2. Регресія.
За допомогою цього механізму здійснюється неусвідомлене сходження на більш ранній рівень пристосування, що дозволяє задовольняти бажання. Регресія може бути частковою, повної або символічною. Більшість емоційних проблем мають регресивні риси У нормі регресія проявляється в іграх, у реакціях на неприємні події (наприклад, при народженні другої дитини малюк первісток перестає користуватися туалетом, починає просити соску і т.п.), в ситуаціях підвищеної відповідальності, при захворюваннях (хворий вимагає підвищеної уваги і опіки). У патологічних формах регресія проявляється при психічних хворобах, особливо при шизофренії.
3. Проекція.
Це механізм віднесення до іншої особи або об'єкта думок, почуттів, мотивів і бажань, які на свідомому рівні індивід у себе відкидає. Нечіткі форми проекції виявляються в повсякденному житті. Багато хто з нас зовсім некритичні до своїх недоліків і з легкістю помічають їх тільки в інших. Ми схильні звинувачувати навколишніх у власних бідах. Проекція буває і шкідливою, бо призводить до помилкової інтерпретації реальності. Цей механізм часто спрацьовує у незрілих і вразливих особистостей. У випадках патології проекція призводить до галюцинацій і марення, коли втрачається здатність відрізняти фантазії від реальності.
4. Интроекция.
Це символічна інтерналізація (включення в себе) людини чи об'єкта. Дія механізму протилежно проекції. Интроекция виконує дуже важливу роль у ранній розвиток особистості, оскільки на її основі засвоюються батьківські цінності та ідеали. Механізм актуалізується під час трауру, при втраті близької людини. За допомогою інтроекції усуваються відмінності між об'єктами любові і власною особистістю. Часом замість озлобленості чи агресії по відношенню до інших людей принизливі спонукання перетворюються на самокритику, самообесценіваніе, бо сталася интроекция обвинуваченого.


Таке часто зустрічається при депресії.
5. Раціоналізація.
Це захисний механізм, який виправдовує думки, почуття, поведінку, які насправді є неприйнятними. Раціоналізація - найпоширеніший механізм психологічного захисту, тому що наша поведінка визначається безліччю факторів, і коли ми пояснюємо його найбільш прийнятними для себе мотивами, то раціоналізуємо. Несвідомий механізм раціоналізації не слід змішувати з навмисними брехнею, обманом чи облудою. Раціоналізація допомагає зберігати самоповагу, уникнути відповідальності і провини. У будь-якій раціоналізації є хоча б мінімальна кількість правди, однак у ній більше самообману, тому вона і небезпечна.
6. Інтелектуалізація.
Цей захисний механізм передбачає перебільшене використання інтелектуальних ресурсів з метою усунення емоційних переживань і почуттів. Інтелектуалізація тісно пов'язана з раціоналізацією і підміняє переживання почуттів роздумами про них (наприклад, замість реальної любові - розмови про кохання).
7. Компенсація.
Це несвідома спроба подолання реальних і уявних недоліків. Компенсаторна поведінка універсально, оскільки досягнення статусу є важливою потребою майже всіх людей. Компенсація може бути соціально прийнятною (сліпий стає знаменитим музикантом) і неприйнятною (компенсація низького зросту - прагненням до влади і агресивністю; компенсація інвалідності - грубістю і конфліктністю). Ще виділяють пряму компенсацію (прагнення до успіху в явно програшній області) і непряму компенсацію (прагнення утвердити себе в іншій сфері).
8. Реактивне формування.
Цей захисний механізм підміняє неприйнятні для усвідомлення спонукання гіпертрофованими, протилежними тенденціями. Захист носить двоступеневий характер. Спочатку витісняється неприйнятне бажання, а потім посилюється його антитеза. Наприклад, перебільшена опіка може маскувати почуття від-докинути, перебільшене слащаве і ввічливе поводження може приховувати ворожість і т.п.
9. Заперечення.
Це механізм відкидання думок, почуттів, бажань, потреб чи реальності, які неприйнятні на свідомому рівні. Поведінка таке, немов проблеми не існує. Примітивний механізм заперечення в більшій мірі характерний для дітей (якщо сховати голову під ковдрою, то реальність перестане існувати). Дорослі часто використовують заперечення у випадках кризових ситуацій (невиліковна хвороба, наближення смерті, втрата близької людини тощо).
10. Зсув.
Це механізм спрямування емоцій від одного об'єкта до більш прийнятною заміні. Наприклад, зсув агресивних почуттів від роботодавця на членів сім'ї або інші об'єкти. Зсув проявляється при фобічних реакціях, коли тривожність від прихованого в несвідомому конфлікту переноситься на зовнішній об'єкт.
Джерело: Р. Кочунас. Основи психологічного консультування